Gruodžio 20 d. Aplinkos Tarybos darbo grupės (nuolatinių atstovų komiteto) posėdyje patvirtintas galutinis su Europos Parlamentu derybų metu suderintas LULUCF reglamento tekstas.
LULUCF reglamento pasiūlyme (Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS reglamentui dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės veiklų išmetamo ir pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio įtraukimo į ES 2030 m. klimato kaitos ir energetikos tikslų vykdymą ir keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo) numatomos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos taisyklės žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (angl. LULUCF) sektoriuje po 2020 m., kai nustos galioti Kioto Protokolas.
Svarbiausi reglamento elementai:

  • LULUCF sektoriaus apskaitos kategorijų ŠESD emisijos negali viršyti absorbcijos tose kategorijose, t.y. šalys narės privalės užtikrinti, kad LULUCF sektorius bendrai ŠESD absorbuotų, o ne išmestų. Šiam reikalavimui užtikrinti yra numatyta keletas lankstumo priemonių: tvarkomos miško žemės kompensavimo priemonė (galimybė trūkstamą ŠESD absorbcijos kiekį padengti iš specialios šaliai numatyto kompensacijos), pastangų pasidalijimo reglamento lankstumo priemonė (galimybė dalį trūkstamos absorbcijos padengti iš kitiems ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje nedalyvaujantiems sektoriams numatytos ŠESD išmetimų kvotos).
  • Jei LULUCF sektoriaus apskaitos kategorijose (ši priemonė numatyta vis dar svarstomame Pastangų pasidalijimo reglamento pasiūlyme) generuojama absorbcija (lyginant su atskaitos lygiais), dalį šios absorbcijos bus galima panaudoti kaip kreditus kitų ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje nedalyvaujančių sektorių ŠESD emisijų padengimui.

Reglamente taip pat numatyti specialūs reikalavimai ŠESD apskaitai skirtingose kategorijose:

  • Tvarkomos miško žemės ŠESD absorbcijos/emisijų balansas bus vertinamas lyginant su miškų atskaitos lygmeniu, nustatomu kaip tvarkomos miško žemės absorbcijos/emisijų prognozė 2021 - 2030 m., remiantis istoriniais (2000 - 2009 m.) miško naudojimo duomenimis.
  • Tvarkomų pasėlių ir pievų kategorijų ŠESD absorbcijos/emisijų balansas bus vertinamas remiantis 2005 - 2009 m. ŠESD emisijų/absorbcijos vidurkiu.

Kaip šį susitarimą vertina Lietuvos miško savininkų asociacijos atstovai, galite paskaityti čia: https://forest.lt/index.php?329341342

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1040219333 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"18","type":"x","order":"6","pct":28.129999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"12","type":"x","order":"5","pct":18.75,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"13","type":"x","order":"4","pct":20.309999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"8","type":"x","order":"3","pct":12.5,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"12","type":"x","order":"2","pct":18.75,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"1","type":"x","order":"1","pct":1.5600000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...