Logo

DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. Nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis E. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

Praėjusį mėnesį buvo parengta ir Europos Komisijai pateikta iki 2040 m. prognozuojamų išmesti ar absorbuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio ataskaita apie visus šalies ekonomikos sektorius, įskaitant ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (toliau – ŽNŽNKM) sektorių. ŠESD emisijų ir absorbcijos prognozės ŽNŽNKM sektoriui buvo parengtos atsižvelgiant į esamą skirtingų žemės naudojimo kategorijų pasiskirstymą tarpusavyje bei taikomas ir planuojamas politikos priemones, turinčias poveikį biomasės ir dirvožemio organinės anglies sankaupų pokyčiams dėl žemės naudojimo paskirties pokyčių. Paveikslėliuose pateikiami išmetamo ir absorbuojamo ŠESD kiekio pokyčiai ŽNŽNKM sektoriaus kategorijose 1990 – 2040 m. laikotarpiu.

 
Prognozuojamas išmetamų ir absorbuojamų ŠESD kiekis ŽNŽNKM sektoriuje.
A – scenarijus su esamomis priemonėmis; B - scenarijus su papildomomis priemonėmis.


Prognozuojama, kad miško žemės kategorijos ŠESD absorbcija šiek tiek sumažės palyginti su 2018 m., tačiau ilguoju laikotarpiu išliks pakankamai didelė – beveik -6 mln. t CO2 ekv., kas atitinka apie 5,5 mln. m3 visų Lietuvos miškų tūrio didėjimą kasmet. Svarbu prisiminti, kad tiek kasmetinėse ŠESD apskaitos ataskaitose, tiek rengiant išmetamų ir absorbuojamų ŠESD kiekio prognozes, skaičiuojamas kasmetinis pokytis – t.y. kiek per metus padidėjo ar sumažėjo organinės anglies sankaupos. Todėl prognozuojama -6 mln. t CO2 ekv. kasmetinė ŠESD absorbcija reiškia, kad prognozuojamas šiek tiek lėtėjantis, bet bendras Lietuvos miškų tūrio didėjimas.
Viso ŽNŽNKM sektoriaus ŠESD absorbcijos didėjimas taikant papildomas priemones labiausiai susijęs su klimato kaitos švelninimo atžvilgiu palankių priemonių taikymo planavimu žemės ūkio naudmenose – dideliuose žemės ūkio naudmenų plotuose bus skatinama taikyti ūkininkavimo metodus, didinančius dirvožemio organinės anglies sankaupas. Tokios priemonės apima neariminės žemdirbystės praktikos skatinimą, tarpinių pasėlių auginimo skatinimą, ekologinio ūkininkavimo plėtrą, dirbamų nusausintų organinių dirvožemių drėgmės režimo ir natūralių pievų atkūrimą.
Apibendrinant galima paminėti, kad tiek taikydama papildomas priemones, tiek esamas priemones, prognozuojama, Lietuva ŽNŽNKM sektoriaus apskaitos kategorijose (pagal ŽNŽNKM Reglamentą Nr. (ES) 2018/841) 2021-2030 m. laikotarpiu sukaups didelį absorbuojamą ŠESD kiekį – atitinkamai 17 ir 27 mln. t CO2 ekv., kurio dalį – 6,5 mln. t CO2 ekv. – galės panaudoti kitų sektorių ŠESD emisijoms padengti.

 

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
104313440 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"392","type":"x","order":"6","pct":37.909999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"144","type":"x","order":"5","pct":13.93,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"113","type":"x","order":"4","pct":10.93,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"112","type":"x","order":"3","pct":10.83,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"224","type":"x","order":"2","pct":21.66,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"49","type":"x","order":"1","pct":4.7400000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...