Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 16 d. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyrius užbaigė 2017 m. aerofotografavimo vaizdų kokybės įvertinimą. Aerofotografavimo darbus vykdė ir aerofotografavimo vaizdus 2017 m. spalio 15 d. pateikė įmonė „Terratec Oy“. Iš viso buvo įvertinti 4228 vaizdai ir pripažinta, kad jie yra tinkami ortofotoplanų, kurie bus naudojami sklypinėje miškų inventorizacijoje, rengimui.

Aerofotografavimas buvo vykdytas Anykščių, Rokiškio, Ukmergės ir Zarasų miškų urėdijų administruojamuose teritorijose 2017 m. birželio 15, 16, 18 d. ir rugpjūčio 9 d. pagal 2017 m. gegužės 30 d. Valstybinės miškų tarnybos ir įmonės „Terratec Oy“ pasirašytą aerofotografavimo ir ortofotoplanų parengimo paslaugų atlikimo sutartį.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
422416260 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"39","type":"x","order":"6","pct":35.450000000000003,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"15","type":"x","order":"5","pct":13.640000000000001,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"20","type":"x","order":"4","pct":18.18,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"13","type":"x","order":"3","pct":11.82,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"19","type":"x","order":"2","pct":17.27,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"4","type":"x","order":"1","pct":3.6400000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...