Urėdijoje įvertinta miško medžių genetinių išteklių ir sėklinės bazės objektų- genetinių draustinių, sėklinių medynų, rinktinių medžių, miško sėklinių plantacijų būklė, patikslinti selekciniai bei dendrometriniai rodikliai, suprojektuotos ūkinės priemonės. Urėdijoje yra 2 genetiniai draustiniai ( paprastosios pušies), 8 sėkliniai medynai (1 paprastosios pušies, 3 paprastosios eglės, 1 paprastojo ąžuolo, 3 karpotojo beržo), įveistos 5 sėklinės plantacijos (3 paprastosios pušies, 1 paprastosios eglės, 1 juodalksnio), miško selekcijos tikslu atrinkta 19 pagrindinių miško medžių rūšių rinktinių medžių.

Urėdijos paprastosios pušies genetinius draustinius sudaro brandžių medynų sklypai, augantys palyginti pušiai optimaliose augavietėse virš 120 metų vidutinio amžiaus, kuriuose dėl natūralaus medynų retėjimo, mažėja jų skalsumas, derėjimas ir to pasėkoje degraduoja susiformavusi genetinė įvairovė.  Viename iš šių genetinių draustinių buvo bandoma iššaukti pomiškio atsiradimą, dalyje ploto atlikus atvejinius supaprastintus kirtimus. Tačiau susidaręs pomiškis dėl įvairių gamtinių priežasčių sunyko, nors buvo vykdomos reikalingos ūkinės priemonės jo išsaugojimui. Problemą bandysime spręsti kitaip-  nusprendėme atitinkamais kirtimais (kitais specialiaisiais) formuoti įvairiaamžių sklypų struktūrą.  Pirmiausiai numatomose biržėse projektuojame iškirsti valksmas gausesnio derliaus metais, surenkant nuo nukirstų medžių kankorėžius, ruošti sėklas ir medelyne auginti draustinio kilmės sodmenis. Sekančiu atveju iškirsti kitus medžius, paliekant tik nustatytą sėklinių ir bioįvairovės medžių kiekį ir, dalinai paruošus dirvą, sodinti išaugintus sodmenis. Kirtimams atlikti nustatytas iki 8 metų laikotarpis priklausomai nuo derliaus gausumo.

Paprastosios eglės sėkliniuose medynuose projektavome atrankinius sėklinių medžių kirtimus sėklų ruošai. Iš jų 3-5 metų laikotarpyje išauginti sodmenis, kuriuos sodinti praplėtus esamas aikšteles arba iškirstose siaurose biržėse dalinai paruošiant dirvą.

 Paprastojo ąžuolo sėkliniame medyne projektavome kitų ąžuolus stelbiančių minkštųjų lapuočių bei eglių atrankinius kirtimus.

Urėdijoje miško sėklinės plantacijos urėdijoje gerai prižiūrimos taikant būtinas ūkines priemones. Genėjimas, formuojant žemaūges kompaktiškas lajas, atliekamas periodiškai konsultuojantis su Valstybinės miškų tarnybos specialistais.    

Urėdijoje pamatuoti ar įvertinti trūkstami dendrometriniai ir selekciniai rinktinių medžių rodikliai bei koordinatės duomenų bazės tikslinimui.

 

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1160558494 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"39","type":"x","order":"6","pct":35.450000000000003,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"15","type":"x","order":"5","pct":13.640000000000001,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"20","type":"x","order":"4","pct":18.18,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"13","type":"x","order":"3","pct":11.82,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"19","type":"x","order":"2","pct":17.27,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"4","type":"x","order":"1","pct":3.6400000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...