Šių metų gruodžio 14 d. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio poskyrio vyriausieji specialistai organizavo išvažiuojamąjį susitikimą su miško savininkais Kauno rajono privačiuose miškuose.
Priešingai negu ankstesniuose susitikimuose, šį kartą susitikome su miško savininkais iš anksto sutartose vietose miške. Tokiu būdu miško savininkai jiems kylančius klausimus galėjo praktiškai išsiaiškinti miške, sužinoti, kokius medžius galima atrinkti kirtimams, o kokius palikti ir saugoti, koks miško tankumas turėtų likti po kirtimų, kaip technologiškai tvarkyti mišką, kokią nauda miškui ir visuomenei teikia biologinės įvairovės išsaugojimas, miško rekreacinių savybių puoselėjimas, atsakyta į daugelį kitų miško savininkams rūpimų klausimų.
Susitikimo metu miško savininkams buvo priminta, kokiems miško kirtimams privalomi leidimai kirsti mišką, kokiems neprivalomi, kokius kirtimus galima vykdyti pateikus pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, kad plynai iškirstas miškas turi būti atkurtas per 3 metus, akcentuotas būtinumas atlikti miško želdinių, žėlinių priežiūrą, jaunuolynų ugdymą, atkreiptas dėmesys į miško sanitarinę bei priešgaisrinę būklę.
Džiugu, kad miško savininkams rūpi ne tik galimybė pasigaminti kuo daugiau medienos iš savo turimo miško, bet domisi ir miško ateitimi, ką paliks ateinančioms kartoms, puoselėja ir prižiūri mišką taip, kad jis būtų patrauklus miško lankytojams. Tikimės, kad prie šių kilnių miško savininkų tikslų prisidedame ir mes betarpiškai bendraudami ir padėdami labiau suvokti ūkininkavimo miške galimybes.

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
798893363 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"18","type":"x","order":"6","pct":28.129999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"12","type":"x","order":"5","pct":18.75,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"13","type":"x","order":"4","pct":20.309999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"8","type":"x","order":"3","pct":12.5,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"12","type":"x","order":"2","pct":18.75,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"1","type":"x","order":"1","pct":1.5600000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...