Informuojame, kad tęsiami Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro informacinės sistemos plėtros ir atnaujinimo darbai. Į naujus serverius perkeltos atributinės ir grafinės duomenų bazės, jų valdymo programos, grafinių duomenų valdymui ir tvarkymui vietoje ESRI ArcGis 10.0 versijos įdiegta ESRI ArcGis 10.5.1 versija, išplėtotas internetinės prieigos „VMTGIS“ funkcionalumas, sukurtos privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimo ir tvirtinimo bei pažymų užsakymo, rengimo ir teikimo elektroninės paslaugos.
Naujo funkcionalumo internetinę prieigą „VMTGIS“ išoriniams vartotojams numatoma įjungti iki 2018 m. sausio 9 d. Iki šios datos nauji internetinės prieigos „VMTGIS“ vartotojai nebus registruojami ir prieiga jiems nebus teikiama. Prisijungimas prie šios internetinės prieigos bus vykdomas per „Elektroninius valdžios vartus“. Apie nustatytą prisijungimo tvarką vartotojai bus informuoti atskiru pranešimu Valstybinės miškų tarnybos internetiniame tinklalapyje.
Ankstesnės versijos internetinė prieiga „VMTGIS“ funkcionuos iki 2018 m. sausio 31 d.
Internetinę prieigą „M-GIS“ numatoma įjungti iki š. m. gruodžio 31 d.
Apie privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimo ir tvirtinimo bei pažymų užsakymo, rengimo ir teikimo elektroninių paslaugų įjungimą vartotojai bus informuoti atskirais pranešimais Valstybinės miškų tarnybos internetiniame tinklalapyje.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
280199618 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"18","type":"x","order":"6","pct":28.129999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"12","type":"x","order":"5","pct":18.75,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"13","type":"x","order":"4","pct":20.309999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"8","type":"x","order":"3","pct":12.5,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"12","type":"x","order":"2","pct":18.75,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"1","type":"x","order":"1","pct":1.5600000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...