Šių metų sausio 11 d. Briuselyje vyko LULUCF darbo grupės (WG5) susitikimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (529/2013) ir naujojo pasiūlymo LULUCF reglamentui (479/2016) įgyvendinimo klausimais. Susitikime dalyvavo suinteresuotų institucijų (Europos Komisijos DG CLIMA, DG ENVI, DG AGRI atstovai, Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro) konsultuojančių institucijų (ECOSYS, IEEP), ES valstybių narių ir Norvegijos atstovai.

Susitikimas buvo skirtas aptarti iššūkiams dėl esamo LULUCF reglamento (529/2013) ir naujojo reglamento (479/2016) numatomų reikalavimų ŠESD apskaitai bei galimybių juos įgyvendinti. Europos Komisijos nuomone, WG5 turėtų dalyvauti kaip svarbus diskusijų forumas, nustatant miškų referencinį lygį, kurį 2021 – 2025 m. laikotarpiui reikia nustatyti iki 2018 m. gruodžio 31 d. Antroje šių metų pusėje Europos Komisija turės sudaryti ekspertų grupę, kuri peržiūrės valstybių narių pateiktus referencinius miškų lygius, dalis šios ekspertų grupės narių galėtų būti iš WG5 grupės narių.

DG CLIMA atstovas Peter Wehrheim informavo, kad diskusijos WG5 grupėje apie ŠESD apskaitos taisykles po 2020 m. prasidėjo jau daugiau nei prieš 2,5 metų, o pačioje 2017 m. pabaigoje buvo pasiektas susitarimas tarp Europos Tarybos ir Parlamento dėl LULUCF reglamento teksto.

Perėjimas nuo Kioto Protokolo apskaitos reikalavimų prie Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo apskaitos reikalavimų

Ypatingas dėmesys turi būti skirtas miškų referencinio lygmens nustatymui ir peržiūrai, tvarkomų šlapžemių apskaitai ir apskaitos sistemų tobulinimui naudojant erdvinius duomenis.

Paryžiaus susitarimo ŠESD apskaitos reikalavimų skirtumai nuo Kioto Protokolo apskaitos reikalavimų:

  • JTBKKK ataskaitos pagrindu paremta ŠESD apskaita (ŠESD apskaita žemės naudmenų pagrindu)
  • Erdvinių duomenų naudojimo reikalavimas (angl. geographically explicit tracking).

Jungtinių tyrimų centras prie Europos Komisijos planuoja organizuoti techninį susitikimą dėl apskaitos (erdvinių duomenų naudojimo ir/ar apskaitos pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 529/2013 klausimų). Susitikimo metu Jungtinių tyrimų centro atstovai pristatė ŠESD apskaitai galimas naudoti erdvinių duomenų bazių sistemas – Copernicus, CORINE land cover, Sentinel-2, LPIS (kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė).

Miškų referencinis lygmuo (FRL)

Europos Komisija ir išorinių ekspertų grupė (IIASA, ICF, Aether) liepos mėnesį pateiks detalią metodiką FRL nustatyti (metodikos juodraštį planuojama parengti ir pristatyti balandžio mėnesį), vėliau Europos Komisija sudarys ekspertų grupę nacionalinių miškininkystės apskaitos planų (ir FRL) peržiūrai. 2019 m. viduryje ekspertų grupė pateiks peržiūros ataskaitą, po kurios FRL turės būti tvirtinami deleguotuoju aktu. Europos Komisija prašo pranešti, jei valstybėms narėms reikės individualios pagalbos nustatant miškų referencinį lygmenį, taip pat iki vasario vidurio pateikti komentarus dėl sunkumų, su kuriais susiduria planuodami FRL nustatymą, kokios pagalbos reikėtų iš Europos Komisijos. Jungtinių tyrimų centro atstovai pažadėjo teikti individualią pagalbą valstybėms narėms dėl miškų referencinio lygmens nustatymo.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1041752537 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"18","type":"x","order":"6","pct":28.129999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"12","type":"x","order":"5","pct":18.75,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"13","type":"x","order":"4","pct":20.309999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"8","type":"x","order":"3","pct":12.5,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"12","type":"x","order":"2","pct":18.75,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"1","type":"x","order":"1","pct":1.5600000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...