2018 metų vasario 22 d. Lenkijos nuolatinėje atstovybėje ES Briuselyje vyko neformalus LULUCF posėdis dėl Miškų referencinio lygmens nustatymo. Posėdyje dalyvavo 32 dalyviai iš 15 šalių: Lenkijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Vokietijos, Slovėnijos, Belgijos, Vengrijos, Estijos, Latvijos, Monako, Danijos. Susirinkime buvo aptarti klausimai susiję su Miškų atskaitos lygmeniu (angl. Forest Reference Level) ir perskaityti šeši pranešimai: „Miškų atskaitos lygmuo po 2020 metų. Ką mes žinome?“ (Monika Figaj, Lenkija); „Jungtinio tyrimų centro metodologinė apžvalga“ (Giacomo Grassi); „Miškų atskaitos lygmens nustatymas: įžvalgos iš JK miško žemės projekcijų bandomosios aplikacijos“ (Robertas Mathevs, JK); „Kaip elgtis su kriterijais ir pagerinti teikiamų duomenų nuoseklumą“ (Frydrich Šmit, Vokietija), „Problemos, susiję su Nukirsto medžio produktais ir bioenergetika“ (Heiki Granholm, Suomija). Bene didžiausio susidomėjimo sulaukė Lietuvos pranešimas „Pakeliui į nacionalinį Miškų atskaitos lygments įvertinimą“ (Valstybinė miškų tarnyba, Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas). Pranešime pristatyta Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos Scenarijų modeliavimo posistemės kūrimo patirtis. Pranešimo metu pateikti bandomojo miškų referencinio lygmens modeliavimo rezultatai, pagal kuriuos, panaudojant nacionaliniu lygiu išplėtotą Europos miškų dinaminio modelio versiją (EFDM), nustatyta, kad tarptautinės modeliuotojų grupės (JTC, IIASA) sumodeliuotas Miškų atskaitos lygmuo gali beveik du kartus viršyti Lietuvos miškuose įmanomą anglies kaupimą. Dalyviai uždavė daug klausimų apie miško naudojimo plynais ir neplynais kirtimais tikimybių įvertinimą, panaudojant logistinę regresiją. Renginio vedėja pasidžiaugė, kad šalia didžiųjų valstybių pranešimų buvo pateikta Miškų atskaitos lygmens problematika mažosios valstybės pavyzdžiu.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
113231142 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"64","type":"x","order":"6","pct":38.100000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"22","type":"x","order":"5","pct":13.1,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"22","type":"x","order":"4","pct":13.1,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"18","type":"x","order":"3","pct":10.710000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"36","type":"x","order":"2","pct":21.43,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"6","type":"x","order":"1","pct":3.5699999999999998,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...