Kauno „Aušros“ gimnazijos kvietimu, 2018 m. kovo 26 d. Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Jurevičienė mokiniams pravedė pamoką Žemės dienos proga. Žemės dienos pamoka buvo skirta dviems iš didžiausių šių dienų aplinkosaugos problemų: pasaulinei klimato kaitai ir atliekoms.
Pamokos metu mokiniai buvo supažindinti su trumpa Žemės dienos atsiradimo istorija, kuomet žmonės JAV ir visame pasaulyje susirūpino aplinkos kokybe ir jos poveikiu jiems patiems, jų vaikams ir visos Žemės gerovei. Susirūpinimas aplinkos kokybe ir taikios Žemės dienos demonstracijos davė pradžią daugeliui aplinkos apsaugos susitarimų, tarp jų ir pasaulio viršūnių susitikime priimtai Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato kaitos konvencijai. Vyriausioji specialistė mokiniams paaiškino apie JT Bendrosios Klimato kaitos konvencijos ir jos Kioto Protokolo reikšmę, šių tarptautinių susitarimų svarbą Lietuvai, Lietuvos ir visos Europos Sąjungos, įsipareigojimus kovojant su pasauline klimato kaita ir siekiant švelninti jos padarinius. Pamokos metu buvo pasidžiaugta Lietuvos pasiekimais ir apsvarstyta kodėl kai kuriais atvejais šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas sudėtinga sumažinti. Mokiniams buvo papasakota Europos Sąjungoje veikiančią apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą - ekonominę priemonę mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, kuomet didžiosios pramonės įmonės gali pasirinkti ekonomiškai labiau naudingą variantą - investuoti į taršos mažinimą gamybos procese ar pirkti trūkstamus apyvartinius taršos leidimus iš įmonių, kurios juos sutaupė diegdamos įvairias priemones. Pamokos metu mokiniai taip pat išgirdo apie pasaulyje susidarančius plastiko atliekų kiekius ir jų keliamą grėsmę aplinkai. Supažindinta ir su nepastebimomis plastiko atliekomis - mikroplastikais, kurių surinkimas ir perdirbimas itin sudėtingas būtent dėl mažo dalelių dydžio.
Gimnazistai taip pat turėjo galimybę parodyti savo žinias apie Lietuvos gamtą ir aplinkos apsaugą - atsakinėjo į klausimus apie Lietuvos miškus ir saugomas teritorijas.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1299710150 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"191","type":"x","order":"6","pct":45.369999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"55","type":"x","order":"5","pct":13.06,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"48","type":"x","order":"4","pct":11.4,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"36","type":"x","order":"3","pct":8.5500000000000007,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"76","type":"x","order":"2","pct":18.050000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"15","type":"x","order":"1","pct":3.5600000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...