Balandžio 5 d. Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos vyriausioji specialistė dalyvavo Europos Komisijos darbo grupės (WG5) pasitarime (video konferencijoje) naujojo miškų atskaitos lygmens nustatymo ir Europos Tarybos ir Europos Parlamento sprendimo Nr. 529/2013/ES įgyvendinimo klausimais. Jungtinis IIASA, ICF ir Aether institutų konsorciumas pristatė ES valstybių narių apklausos dėl ankstesnės miškų atskaitos lygmens nustatymo patirties šalyse narėse rezultatus ir apžvelgė šiuo metu vykdomos studijos, skirtos parengti technines gaires naujajam miškų atskaitos lygmeniui nustatyti, preliminarius rezultatus ir ES šalims narėms kylančius klausimus. ES valstybių narių atstovai diskutavo dėl tvarkomos miško žemės stratifikavimo į grupes aspektų, miško tvarkymo praktikos (angl. management practice) apibrėžimo kiekvienoje stratoje ir galimybių prognozuoti miško biomasės pokyčius skirtinga miškininkystės praktika apibrėžtose grupėse (stratose). Europos Komisijos ir IIASA atstovai informavo, kad detalesni pirminiai rengiamų techninių rekomendacijų naujajam miškų atskaitos lygmeniui nustatyti aspektai ir atsakymai į šalių pateiktus klausimus bus pristatyti Suomijos rengiamame neformaliame pasitarime balandžio 17 d. Briuselyje ir Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro organizuojamame techniniame seminare gegužės mėnesį Italijoje.

Pirmas techninių gairių miškų atskaitos lygmeniui nustatyti variantas ES šalims narėms turėtų būti pristatytas 2018 m. liepos pradžioje.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1782682092 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"191","type":"x","order":"6","pct":45.369999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"55","type":"x","order":"5","pct":13.06,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"48","type":"x","order":"4","pct":11.4,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"36","type":"x","order":"3","pct":8.5500000000000007,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"76","type":"x","order":"2","pct":18.050000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"15","type":"x","order":"1","pct":3.5600000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...