Miško medžių selekcijoje geriausiems individams atrinkti veisiami įvairiais selekcijos metodais – atrankos, hibridizacijos, mutagenezės ar kitais – atrinktų ar gautų genotipų palikuonių bandomieji želdiniai. Bandomieji želdiniai tai priemonė, kurios pagalba galime kurti aukštos vertės miško medžių sėklinę bazę pagal iškylančius poreikius – pagal atsparumą besikeičiančios aplinkos sąlygos (šalčiams, šalnoms, sausroms, radiacijos ar oro taršos pokyčiams ir t.t.), pagal produktyvumą (ypač greitai augančius plantacinei miškininkystei), pagal kokybinius rodiklius (medienos kietumą, branduolį, šakotumą, stiebų tiesumą ir kitus) ar atrinkti individus pagal kompleksinius atsparumo, kokybės ir produktyvumo rodiklius.
Šiais metais buvo tęsiamas karpotojo beržo kontroliuojamų kryžminimų būdu gautų geriausių individų palikuonių bandomųjų želdinių veisimas. 2013-2016 metais LAMMC Miškų instituto mokslininkai kartu su Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus specialistais atliko geriausių rinktinių karpotojo beržo medžių dialelinius kryžminimus. Iš kryžminimo būdu gautų sėklų 176 kryžminimo kombinacijų VĮ Dubravos regioninio padalinio Selekcinių sodmenų padalinio medelyne buvo išauginta beveik 20 tūkstančių sodinukų su apribota šaknų sistema ir šių metų pavasarį VĮ VMU Ukmergės ir Utenos regioniniuose padaliniuose buvo įveisti bandomieji želdiniai. Karpotojo beržo medynai Lietuvoje užima daugiau nei 22 procentus miškų ir yra gana našūs, tačiau gana prastos stiebų kokybės – kreivi, šakoti, storomis šakomis, daug branduolinės medienos. Bandomiesiems želdiniams paaugus pagal selekcinių požymių kompleksą bus atrinktos geriausios ir produktyviausios šeimos, o šeimose geriausi individai, kuriuos dauginant vegetatyviniu būdu kuriamos miško medžių sėklinės plantacijos


Karpotojo beržo kontroliuojamo kryžminimo būdu gautų palikuonių bandomųjų želdinių veisimas VĮ VMU Utenos regioniniame padalinyje

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1087037406 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"112","type":"x","order":"6","pct":44.619999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"36","type":"x","order":"5","pct":14.34,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"30","type":"x","order":"4","pct":11.949999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"20","type":"x","order":"3","pct":7.9699999999999998,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"45","type":"x","order":"2","pct":17.93,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"8","type":"x","order":"1","pct":3.1899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...