Vadovaujantis Miško dauginamosios medžiagos nuostatais, sėklų derlius visuose miško sėkliniuose ir genetiniuose medynuose, sėklinėse miško medžių plantacijose, miško genetiniuose draustiniuose ir tuose medynuose ar sėklų šaltiniuose, kuriuose numatoma medžių rūšių sėklų ruoša, prognuozuojamas atliekant fenologinius stebėjimus. Šiuos stebėjimus vykdo valstybinių miškų valdytojai ir gautus duomenis perduoda Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriui. Šiuo metu iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos visų regioninių padalinių gauti fenologinių stebėjimų duomenys, apie paprastosios ir kalninės pušies, paprastosios eglės, maumedžio, paprastojo, bekočio ir raudonojo ąžuolo, juodalksnio, mažalapės liepos, paprastojo klevo, paprastojo uosio, paprastojo skroblo, paprastojo buko, miškinės obels bei miškinės kriaušės derėjimą ir numatomą paruošti sėklų kiekį.

Lyginant su praėjusiais metais, galima apibendrinti, kad šiemet vėl dera pušis, ąžuolas, liepa, tačiau prasčiau dera juodalksnis, o eglės derėjimas - menkas.

Vidutiniai miško medžių derėjimo pagal V. Kaperio skalę balai:

paprastosios pušies – 1,7 balo, numatoma paruošti 272 kg sėklų (2017 m. derėjimas vertintas 1,8 balo, paruošta 191,5 kg);
paprastosios eglės – 0,8 balo, numatoma paruošti 15 kg sėklų (2017 m. derėjimas vertintas 2,5 balo, paruošta 1165,2 kg);
maumedžio – 1,0 balas, sėklos neruošiamos (2017 m. derėjimas vertintas 1,1 balu, paruošta 0,2 kg);
paprastojo ąžuolo – 2,2 balo, numatoma paruošti 11000 kg gilių (2017 m. derėjimas vertintas 1,7 balo, paruošta 15688 kg);
juodalksnio – 1,3 balo, numatoma paruošti 61,5 kg sėklų (2017 m. derėjimas vertintas 1,7 balo, paruošta 101,7 kg);
mažalapės liepos – 2,0 balais, numatoma paruošti 60 kg sėklų (2017 m. derėjimas vertintas 2,4 balo, paruošta 117 kg);
paprastojo klevo – 1,9 balo, numatoma paruošti 10 kg sėklų (2017 m. derėjimas vertintas 2,3 balo, sėklos neruoštos);
paprastojo uosio – 0 balo, sėklos neruošiamos (2017 m. derėjimas vertintas 0 balo, sėklos neruoštos);

Pridedamos pagrindinių miško medžių rūšių sėklinių objektų derėjimo įvertinimo 2018 m. lentelės.

Paprastoji pušis. Ruduo 2018

Paprastoji eglė. Ruduo 2018

Paprastasis ąžuolas. Ruduo 2018

Juodalksnis. Ruduo 2018

Mažalapė liepa. Ruduo 2018

Paprastasis klevas. Ruduo 2018

 

 

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
501826749 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"209","type":"x","order":"6","pct":45.039999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"61","type":"x","order":"5","pct":13.15,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"51","type":"x","order":"4","pct":10.99,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"46","type":"x","order":"3","pct":9.9100000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"81","type":"x","order":"2","pct":17.460000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"16","type":"x","order":"1","pct":3.4500000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...