Rugsėjo 24 - 26 d. Valstybinėje miškų tarnyboje pagal projektą “Techninė parama gebėjimų stiprinimui valstybėse narėse siekiant nustatyti miškų referencinį lygmenį ir pagerinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitas” viešėjo Europos Komisijos ir Europos miškų instituto atstovai. Trijų dienų ekspertų vizitas buvo skirtas naujo miškų atskaitos (angl. Forest reference level) lygmens, numatytam pagal gegužės mėnesį priimtą LULUCF reglamentą (2018/841), nustatymo klausimams.
Susitikimo metu ekspertai dar kartą įvardijo LULUCF reglamente numatytus griežtus reikalavimus ir apribojimus miškų atskaitos lygmens nustatymui: įprastai miškų tvarkymo praktikai įvertinti gali būti naudojami duomenys tik iš 2000 - 2009 m. laikotarpio (ataskaitinis laikotarpis); privaloma pateikti duomenis apie anglies sankaupų pokyčius gyvojoje antžeminėje biomasėje, negyvoje medienoje ir nukirsto medžio produktuose; miškų atskaitos lygis grindžiamas tvarios miškotvarkos praktikos pratęsimu ir kt. Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus specialistai ekspertams pristatė Lietuvoje vykdomą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitą, pažangą skaičiuojant miškų atskaitos lygmenį ir rengiant nacionalinį miškininkystės apskaitos planą (miškų atskaitos lygmens aprašomasis dokumentas). Pagal iš anksto pateiktus ir pranešimų metu kilusius klausimus ir iššūkius dėl atskaitos lygmens nustatymo ekspertai pateikė potencialius problemų sprendimo variantus - pavyzdžiui, kaip būtų galima prognozuoti nukirsto medžio produktuose sukauptos anglies pokyčius, kaip atsižvelgti į didėjantį miškų plotą šalyje. Prieš susitikimą parengtas pirminis gebėjimų stiprinimo planas, skirtas Lietuvoje kylantiems sunkumams, susijusiems su miškų atskaitos lygmens nustatymu, spręsti, bus patikslintas atsižvelgiant į susitikimų metu priimtus galimus sprendimus.
Po konsultacijų su Europos Komisijos ir Europos miškų instituto ekspertais Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus specialistai parengė miškų atskaitos lygmens nustatymo planą, kuriame įtraukti konkretūs žingsniai, apimantys duomenų paruošimo, miškuose sukauptos biomasės modeliavimo, anglies sankaupų pokyčių skaičiavimo ir miškininkystės apskaitos plano rengimo veiksmus. Naujasis miškų atskaitos lygmuo Europos Komisijai turi būti pateiktas iki šių metų gruodžio 31 d.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
354307053 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"201","type":"x","order":"6","pct":45.479999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"58","type":"x","order":"5","pct":13.119999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"50","type":"x","order":"4","pct":11.31,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"42","type":"x","order":"3","pct":9.5,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"76","type":"x","order":"2","pct":17.190000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"15","type":"x","order":"1","pct":3.3900000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...