2018 m. gruodžio 18 d. įvyko Koordinacinės tarybos miško sanitarinės apsaugos klausimais išvažiuojamasis posėdis Kuršių nerijoje. Dalyvavo koordinacinės tarybos nariai, Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai, atstovai iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, Neringos savivaldybės (virš 20 dalyvių).
Miškuose paruoštuose objektuose buvo apžiūrėti verpiko vienuolio (Lymantria monacha) vikšrų pažeisti pušynai (VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Juodkrantės girininkijoje). Miško kvartaluose Nr. 4-8, 11-14, 55-61 2018 m. kenkėjo masinio išplitimo židiniuose šių metų gegužę-birželį pušų lajos neteko 50-90 proc. spyglių, o kai kurie medžiai ir daugiau. Buvo pažeistos paprastosios ir kalninės pušys. Aptarta medžių lajų pažeidimo eiga kenkėjo išplitimo židiniuose, lajų pakartotinio pažeidimo grėsmė 2019 metais, židinių plitimo užkardymui reikiamos taikyti priemonės, spyglių netekimo pasekmės pušų gyvybingumui. Dalyviai atkreipė dėmesį, kad po nugraužimo pušys atstatė tik nedidelę dalį prarastų spyglių. Medžiams neleido atsigauti ir menką lajų atsistatymą įtakojo 2018 metų vasarą buvę labai sausringi ir karšti orai. Taip pat apžiūrėti sklypai, kur beržų lapus buvo nugraužę kito kenkėjo vikšrai, – neporinio verpiko (Lymantria dispar).
Prezentacijų metu (Neringos savivaldybės salėje) Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai Kęstutis Grigaliūnas ir Tomas Balkus aptarė situaciją Lietuvos miškuose pagal svarbiausių miško kenkėjų ir ligų 2018 m. vykdytos stebėsenos duomenis ir pateikė prognozes 2019 metams. Akcentuota, kad 2019 m. eglynuose žymiai padaugės žievėgraužio tipografo (Ips typographus) pakenktų eglių, spygliuočių želdiniuose ir žėliniuose aktyviai kenks pušiniai straubliukai (Hylobius sp.), iki masinio išplitimo židinių pagausėjo verpikas vienuolis (Lymantria monacha).
Informaciją apie kilusius verpiko (Lymantria monacha) vienuolio masinio išplitimo židinius pristatė VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas. Šiais metais Kretingos RP Juodkrantės girininkijoje kenkėjo vikšrai nugraužė pušų spyglius 50-90% ir didesniu intensyvumu, o Veisiejų RP Stalų girininkijoje nustatytas kenkėjo skaitlingumo žymus pagausėjimas, bet spygliai dar nebuvo pakenkti. 2019 m. pavasarį pušynuose virš 2000 ha plote prognozuojamas spyglių nugraužimas 10-90% intensyvumu. Paminėti anksčiau Lietuvoje buvę šio kenkėjo masiniai židiniai, jų pakenkimų neigiama įtaka medynams, židinių naikinimo patirtis. Aptartos pušynų stabilumą dabartiniu metu mažinančios rizikos, todėl spyglių nauji pakenkimai dar labiau nusilpnintų medynus. Pasiūlyti plotai, kuriuose 2019 metais reikia naikinti kenkėjo vikšrus, jų naikinimo būdas ir preparatas. Kenkėją siūloma naikinti aplinkai ir gamtai draugiškiausiu būdu – purškiant iš oro biologinį preparatą Foray 76B. Dėl naikinimo buvo daug klausimų ir diskusijų.
Virgilijus Vasiliauskas pristatė informaciją apie pavojingą pušų liemenų kenkėją viršūninį žievėgraužį (Ips acuminatus). Aptarė masinių židinių plitimo eigą Baltarusijoje, Lenkijoje ir Ukrainoje, kur jie iki šiol labai aktyviai plinta nuo 2015 metų. Ir Lietuvoje nuo 2018 m. užfiksuota viršūninių žievėgraužių židinių vystymosi pradžia Kauno, Trakų, Šalčininkų, Varėnos, Vilniaus rajonų pušynuose. Mūsų šalyje 2019 metais viršūninio žievėgraužio pakenkimų dar pagausės. Pranešėjas nurodė ko turime pasimokyti iš Baltarusijos ir Lenkijos miškininkų lokalizuojant ir tvarkant šio kenkėjo židinius, kad kuo labiau apsaugotume savo pušynus.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1164030567 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"209","type":"x","order":"6","pct":45.039999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"61","type":"x","order":"5","pct":13.15,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"51","type":"x","order":"4","pct":10.99,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"46","type":"x","order":"3","pct":9.9100000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"81","type":"x","order":"2","pct":17.460000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"16","type":"x","order":"1","pct":3.4500000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...