Siekdami užkardyti teisės aktų pažeidimus, susijusius su neteisėtu miško kirtimu, kalėdinių eglučių kirtimu, neteisėtai iškirstos medienos gabenimu bei vykdant miško savininkių konsultavimą ir švie-timą miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontro-lės skyriaus specialistai 2018 metų gruodžio 16-22 dienomis vykdė reidus šalies miškuose. Reidų metu ypatingas dėmesys atkreiptas į miškus esančius saugomose teritorijose, kraštovaizdžio forma-vimo kirtimų kokybę, biologinės įvairovės medžių išsaugojimo kirtavietėse.
Reidai organizuoti visuose Miškų kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių teritorijose. Atlikta 17 reidų. Jų metu atlikta per 120 patikrinimų privačiuose ir valstybiniuose miškuose. Reiduose daly-vavo 34 ekipažai. Patikrintos 73 miško kirtimų vietos, sustabdytos 25 transporto priemonės gabe-nančios apvaliąją medieną. Neteisėtų kirtimų nenustatyta. Konsultuota 45 miško savininkai, medie-nos ruošėjai ir vežėjai.
Miškų ūkio priežiūros skyrius, 2019-01-02

 
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1089826075 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"232","type":"x","order":"6","pct":45.140000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"65","type":"x","order":"5","pct":12.65,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"54","type":"x","order":"4","pct":10.51,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"51","type":"x","order":"3","pct":9.9199999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"91","type":"x","order":"2","pct":17.699999999999999,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"21","type":"x","order":"1","pct":4.0899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...