Vykdant Aplinkos viceministro pavedimą, 2018 metų rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais Molėtų rajone Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus specialistai kartu su Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistais atliko patikrinimus 25 miško žemės sklypuose. Iš jų, 11 sklypų pažeidimų nenustatyta. Kituose sklypuose nustatyti įvairūs miško žemės naudojimo pažeidimai, dėl kurių pra-dėti vykdyti administraciniai tyrimai. Šiuo metu vykdoma 11 tyrimų.
Vadovaujantis Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 15.5 p reikalavimais, miškų savininkai norintys įsirengti rekreacinius objektus, miške žemėje, turi turėti parengtą ir galiojantį vi-dinės miškotvarkos projektą, kuriame būtų suprojektuoti rekreaciniai objektai. Nustatyti pažeidimai kai vidinės miškotvarkos projekte suprojektuotos pavėsinės, bet vietoje jų pastatyti nameliai, įrengti rekreaciniai objektai nenumatyti projektuose arba be miškotvarkos projekto, nustatyti atvejai kai iš-kasti tvenkiniai didesni negu numatyta miškotvarkos projekte, miškai aptverti ribojant laisvą asmenų lankymasį miškuose.
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus specialistai surašė 3 privalomus nuro-dymus dėl miško atkūrimo, miško žemėje pastatyto kilnojamojo namelio pašalinimo, tvoros pašali-nimo iš miško žemės. Šiuo metu dalis privalomųjų nurodymų įvykdyta. Be to, tyrimą dėl neteisėtai pastatytų statinių, vykdo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas.
Valstybinė miškų tarnyba šiais metais daugiau dėmesio skirs kraštovaizdžio formavimo kirtimų kokybės patikrinimui, bei kirtimams, vykdomiems rekreaciniuose miškuose.

Miškų ūkio priežiūros skyrius 2019-01-08

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
293748001 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"209","type":"x","order":"6","pct":45.039999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"61","type":"x","order":"5","pct":13.15,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"51","type":"x","order":"4","pct":10.99,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"46","type":"x","order":"3","pct":9.9100000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"81","type":"x","order":"2","pct":17.460000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"16","type":"x","order":"1","pct":3.4500000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...