DĖMESIO

 

Informuojame, kad Pasaulinei sveikatos organizacijai paskelbus COVID-19 virusą pandemija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijai pateikus rekomendacijas dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų konsultavimas (priėmimas uždarose patalpose).
Visos konsultacijos ir informacija nuo kovo 12 d. Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose teikiama tik telefonu ir elektroniniu paštu (darbo valandomis).

Maloniai prašome karantino laikotarpiu prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

 

Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:

Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A  http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai

 

Dėl bendros informacijos skambinti tel. 8-682 35988.

Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami į  8-682 35988.

Svarbu – skambučio peradresavimas gali užtrukti 10 sekundžių.

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys narės pagal LULUCF reglamentą (ES 2018/841) iki 2018 m. gruodžio 31 d. turėjo apskaičiuoti nacionalinį miškų atskaitos lygį, remiantis 2000 - 2009 m. realiai taikyta miško tvarkymo praktika, ir pateikti jį kartu su nacionaliniu miškininkystės apskaitos planu. Balandžio 1 - 12 d. Briuselyje Europos Komisija kartu su deleguotais šalių narių ekspertais vykdė šių nacionalinių miškininkystės apskaitos planų ir miškų atskaitos lygių peržiūrą. Peržiūroje dalyvaujančios ES šalys narės buvo suskirstytos į darbo grupes kartu su Europos Komisijos ir mokslinių institucijų atstovais. Lietuvos atstovai kartu su Slovėnijos, Čekijos Respublikos, Kipro ir Belgijos atstovais LULUCF ekspertų darbo grupėje atliko Italijos, Kroatijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų nacionalinių miškininkystės apskaitos planų peržiūrą. Lietuvos atstovai buvo atsakingi už Kroatijos nacionalinio miškininkystės apskaitos plano peržiūros ataskaitos parengimą ir pateikimą Europos Komisijos Klimato direktoratui.
Lietuvos atstovai taip pat dalyvavo Lietuvos nacionalinio miškininkystės apskaitos plano peržiūroje (svarstyme darbo grupėje), parengė ir pristatė pranešimą apie nacionalinio miškininkystės apskaitos plano rengimą ir miškų atskaitos lygio skaičiavimą, pateikė papildomos informacijos pagal peržiūros grupės ekspertų klausimus. Pagrindinis klausimas, iškilęs dėl Lietuvos miškų atskaitos lygio - skirtumas tarp 2021 - 2025 m. laikotarpiui prognozuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ir absorbcijos balanso tvarkomoje miško žemėje ir Nacionalinėse šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitose pateikiamo emisijų ir absorbcijos balanso miško žemėje. Preliminarios priežastys, lemiančios 2021 - 2025 m. prognozuojamą mažesnę šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją miškuose - prognozuojamas mažėjantis medynų prieaugis ir didesnis galimas iškirsti kiekis dėl didėjančių brandžių medynų plotų.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
240593025 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"319","type":"x","order":"6","pct":41.210000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"105","type":"x","order":"5","pct":13.57,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"81","type":"x","order":"4","pct":10.470000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"79","type":"x","order":"3","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"155","type":"x","order":"2","pct":20.030000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"35","type":"x","order":"1","pct":4.5199999999999996,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...