Austrijos sostinėje Vienoje gegužės 9 dieną vyko Europos Komisijos komiteto Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų - sekcija “Miško dauginamoji medžiaga” darbo grupės posėdis, kuriame buvo aptarti MDM prekybos tarp ES ir trečiųjų šalių klausimai. Buvo akcentuojama oficialių atsakingų institucijų bendradarbiavimo būtinybė, teikiant visapusę informaciją apie miško dauginamosios medžiagos įvežimą ir išvežimą, ypač jei medžiaga tik išauginama, bet nerealizuojama tam tikroje šalyje. Išnagrinėti šalių narių siūlymai dėl rūšių sąrašo papildymo, aktualijos dėl UPOV (Union for the Protection of New Varieties of Plants) kodų taikymo Tarybos 1999/105 EB direktyvos rūšių sąraše ir EPBO miškų schemoje. Grupė šalių, tarp jų ir Lietuva, pasiūlė įtraukti į sąrašą kai kurias guobinių genties rūšis. Buvo  išsamiai nagrinėjami Tarybos 1999/105 EB direktyvos galimi redagavimo scenarijai, susiję su rengiamu Augalų sveikatos reglamento projekto  įgyvendinimu. Taip pat buvo pristatytas SUSTREE (tvaraus miško medžių įvairovės panaudojimas klimato kaitos poveikyje) projekto, kuriame dalyvavo 6 vidurio Europos šalys, įgyvendinimas.
Dieną prieš posėdį (gegužės 8 d.)  organizuota išvyka kartu su EPBO miškų schemos darbo grupės dalyviais į Kalvange įsikūrusį konteinerizuotų miško sodmenų išauginimo medelyną “LIECO”. Tai stambiausias Austrijoje miško medelynas, realizuojantis iki 7 mln. sodmenų per metus.
Posėdyje dalyvavo Valstybinės miškų tarnybos atstovai K. Česnavičius ir K. Mickevičius.

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
2074241199 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"219","type":"x","order":"6","pct":45.060000000000002,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"63","type":"x","order":"5","pct":12.960000000000001,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"53","type":"x","order":"4","pct":10.91,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"49","type":"x","order":"3","pct":10.08,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"83","type":"x","order":"2","pct":17.079999999999998,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"19","type":"x","order":"1","pct":3.9100000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...