Šių metų birželio 13 d., bendradarbiaujant su VĮ valstybinių miškų urėdija, Kuršėnų regioniniame padalinyje buvo organizuotas seminaras Miško genetinių išteklių išsaugojimo klausimais. Buvo aptarti miško sėklinės bazės objektų teisinio reglamentavimo, teoriniai bei praktiniai šių objektų išskyrimo, palaikymo ir atkūrimo ypatumai. Dalyvavo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyresn. patarėjas Z. Glazko, patarėja Z. Bitvinskaitė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Miškininkystės skyriaus vedėjas D. Stonys, Miško sėklų ir sodmenų skyrių atstovai, vadovaujami skyriaus vedėjo M. Bernotavičiaus, šeimininkas – Kuršėnų regioninio padalinio vadovas G. Tamošiūnas, taip pat Raseinių regioninio padalinio vadovas G. Červokas, abiejų padalinių girininkai bei kiti atsakingi asmenys.
Seminaro metu buvo akcentuojama aktyvaus dialogo tarp Miško genetinių išteklių specialistų ir girininkų, valdančių miško sėklinės bazės objektus, būtinybė, kartu pabrėžiant, kad rekomendacijos dėl objektų priežiūros būtų vykdomos drąsiai, nepriklausomai nuo objektų statuso ir lokacijos, nes teisinis pagrindas tam yra aiškus ir pakankamas.

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1504646792 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"257","type":"x","order":"6","pct":42.759999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"80","type":"x","order":"5","pct":13.31,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"66","type":"x","order":"4","pct":10.98,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"60","type":"x","order":"3","pct":9.9800000000000004,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"110","type":"x","order":"2","pct":18.300000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"28","type":"x","order":"1","pct":4.6600000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...