Rugsėjo 2 – 7 dienomis Lietuvoje viešėjo Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato kaitos konvencijos sekretoriato atstovai ir ŠESD apskaitos peržiūros ekspertai iš įvairių pasaulio šalių, besigilinantys į skirtingų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos sektorių ypatumus. Ekspertų komanda iš esmės nagrinėjo Lietuvos Nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą ir kartu su Lietuvos specialistais, rengiančiais šią ataskaitą, diskutavo iškilusiais klausimais ir aiškinosi dėl nustatytų netikslumų. Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektorius taip pat sulaukė nemažai klausimų - apie taikomą apskaitos metodiką, naudojamus emisijos faktorius ir koeficientus, taikomus medžių biomasės apskaičiavimui iš Nacionalinės miškų inventorizacijos metu nustatyto tūrio. Peržiūros ekspertai ne tik uždavė daug klausimų, tačiau ir pateikė pasiūlymų, kaip patobulinti ir papildyti Nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitą, įtraukiant į apskaitą naujas kategorijas, iš kurių anksčiau ŠESD emisijos ar absorbcija nebuvo skaičiuojamos.
Nepaisant didelio skaičiaus klausimų, ekspertai gyrė Lietuvą už reikšmingą ŠESD apskaitos sistemos patobulinimą žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje ir nuosekliai vykdomus mokslinius tyrimus siekiant į apskaitą įtraukti kuo daugiau nacionalinių duomenų.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
487540341 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"297","type":"x","order":"6","pct":42.009999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"96","type":"x","order":"5","pct":13.58,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"76","type":"x","order":"4","pct":10.75,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"73","type":"x","order":"3","pct":10.33,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"133","type":"x","order":"2","pct":18.809999999999999,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"32","type":"x","order":"1","pct":4.5300000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...