Vykdant Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus 2019 metų darbų planą, š.m. rugsėjo 25 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) patalpose vyko Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistų mokymai miškotvarkos klausimais. Juose dalyvavo 73 darbuotojai. Mokymus vedė KMAIK Miškininkystės katedros docentas dr. Andrius Kuliešis. Mokymų metu buvo nagrinėjamos temos nuo medynų inventorizacijos iki vidinės miškotvarkos projektų rengimo, derinimo bei tvirtinimo. Aptartas teisinis reguliavimas, problemos su kuriomis tenka susidurti derinant vidinės miškotvarkos projektus. Numatyta, kad spalio mėnesį bus rengiami praktiniai medynų taksacijos mokymai miške.
VMT Miškų ūkio priežiūros skyrius
2019-09-27

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
2058701556 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"279","type":"x","order":"6","pct":41.829999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"90","type":"x","order":"5","pct":13.49,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"72","type":"x","order":"4","pct":10.789999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"71","type":"x","order":"3","pct":10.640000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"125","type":"x","order":"2","pct":18.739999999999998,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"30","type":"x","order":"1","pct":4.5,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...