DĖMESIO

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 plitimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones ir apsaugines pirštines, laikytis asmens higienos reikalavimų.

 

Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

 

Miško savininkų dėmesiui dėl leidimų kirsti mišką išdavimo

Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:

Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A  http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai

Šių metų vasario 6 d. Kuršių nerijoje vyko išvažiuojamasis pasitarimas dėl miško medžių kenkėjų masinių židinių susidarymo ir kylančių sunkumų taikant būtinąsias sanitarinės apsaugos priemones šioje vietovėje, ypatingai Juodkrantės sengirėje.
Pasitarimą organizavo VĮ Valstybinių miškų urėdijos administracija kartu su Kretingos regioniniu padaliniu. Buvo pakviesti atstovai iš įvairių suinteresuotų institucijų (virš 20 dalyvių). Dalyvavo LR Aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė ir ministerijos miškų politikos grupės vyresn. patarėjas Zbignev Glazko; Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM direktorius Albertas Stanislovaitis; Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Paulius Zolubas ir miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas; Valstybinių miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė, l. e. direktoriaus pavaduotojo miškininkystei pareigas Vigantas Kraujalis, miško apsaugos skyriaus vadovas Marius Ivanauskas ir komunikacijos skyriaus vadovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė, VĮ VMU Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zaleckis, Kretingos regioninio padalinio inžinieriai, Juodkrantės ir Nidos girininkijų atstovai; Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorė Aušra Feser ir specialistai; Neringos meras Darius Jasaitis ir savivaldybės atstovai.
Juodkrantės ir Nidos girininkijose buvo apžiūrėti drugio verpiko vienuolio masinio išplitimo židiniai. 2018 m. jo vikšrai Kuršių nerijos pušynuose apgraužė spyglius apie 600 ha plote. 2019 m. 460 ha plote buvo taikytos naikinamosios priemonės ant pušų lajų aviacijos pagalba išpurškiant biologinį preparatą Foray 76B, tačiau dėl palankių orų sąlygų 2019 m. verpiko vienuolio pagausėjo naujuose plotuose, todėl pušų spygliai pernai buvo nugraužti dar 2400 ha plote. 2020 m. kenkėjo masinio išplitimo židiniai vėl bus naikinami ant pušų lajų išpurškiant biologinį preparatą.
Pasitarimo dalyviai apžiūrėjo pušynus, kurių spyglius verpiko vikšrai apgraužė 2019 metais. Juose pušų lajos yra retos, ažūrinės, nes nugraužti spygliai per praėjusią vasarą atsistatė nežymiai. Tuose medynuose yra nudžiūvusių pušų, nes nuo spyglių netekimo labiausiai apsilpusius medžius apniko liemenų kenkėjai.
Apžiūrėtas plotas, kuriame verpikas vienuolis spyglius nugraužė 2018 metais, tačiau 2019 m. pavasarį ten buvo purkštas biologinis preparatas, apsaugant pušyną nuo lajų pakartotinio nugraužimo. Purškimo veiksmingumo rezultatas šiame medyne yra akivaizdus. Tame plote pušų lajos per vasarą sėkmingai atsistatė, sužaliavo, nudžiūvusių pušų yra vos kelios, pavienės.
Taip pat apžiūrėti Naglių gamtos rezervato pušynai, kur dėl verpiko vikšrų pakenkimo yra diagnozuotas didelio laipsnio spyglių netekimas. Rezervate, apie 140 ha plote, spygliai buvo apgraužti 2018 metais. Lajų pakenkimai pasikartojo ir 2019 m., naujuose ir jau anksčiau pažeistuose plotuose. Dėl ploto apsauginio statuso, 2019 m. Naglių rezervate nebuvo vykdyti puškimai nuo verpiko vienuolio pakenkimo, todėl dabar yra apie 400 ha pušynų su daug spyglių netekusiomis ir labai retomis medžių lajomis. Kur spygliai nugraužti antrus metus iš eilės, dėl liemenų kenkėjų apnikimo yra nemažai nudžiūvusių pušų. Jų akivaizdžiai daugiau, nei spyglių pirmą kartą netekusioje rezervato dalyje.
Dėl 2018 - 2019 m. šiltų, karštų ir sausringų orų Kuršių nerijos eglynuose ir pušynuose susidarė palankios sąlygos medžių liemenų kenkėjų židiniams susidaryti ir plisti. Dėl to nudžiūva jų apgyvendintos eglės ir pušys, o vienintelė priemonė kenkėjų plitimo užkardymui yra laiku vykdomi sanitariniai kirtimai, kai iškertami šviežiai kenkėjų apnikti medžiai, mediena su juose esančiomis kinivarpomis išgabenama iš miško, o kirtimo liekanos ir šakos susmulkinamos į skiedras, kad juose esantys kenkėjai žūtų. Dauguma Kuršių nerijos medynų turi įvairaus griežtumo apsauginius statusus, kurie apriboja ar draudžia kirtimus ir jų vykdymo laiką, dėl to laiku iš miško nepašalinus liemenų kenkėjų apniktų eglių ir pušų, kenkėjai apninka ir nudžiovina vis naujus medžius, taip didindami nudžiūvusių medžių skaičių. Sausi medžiai kelia didelį pavojų gausiems miškų lankytojams, transportui, elektros trasoms.
Medynai su medžių liemenų kenkėjų išplitimo židiniais ir juose nudžiūvusiomis eglėmis ir pušimis, buvo apžiūrėti Juodkrantės sengirėje, Raganų kalno kraštovaizdžio draustinyje, Naglių gamtos rezervate, prie keliuko į Vecekrugo kopą. Pasitarimo dalyviai sutarė, kad medžių liemenų kenkėjų židinių plitimą galima stabdyti, jei šiltuoju metų laikotarpiu šviežiai kenkėjų apnikti medžiai bus iškertami sanitariniais kirtimais, tačiau tuose pačiuose židiniuose sanitarinius kirtimus per sezoną reikėtų kartoti bent 2-3 kartus. Taip pat aptarta sausų medžių pašalinimo iš medynų arba jų nupjovimo (paliekant medieną vietoje) būtinybė įvairaus griežtumo apsauginį statusą turinčiuose medynuose, tam kad sausi medžiai kurortinio sezono metu nekeltų pavojaus lankytojams ir transportui, kad būtų mažinamas priešgaisrinis pavojus.
Po kenkėjų masinio išplitimo židinių apžiūros, Neringos savivaldybės posėdžių salėje vyko labai aktyvios diskusijos tarp miškininkų ir saugomų teritorijų atstovų, aptariant Kuršių nerijos miškų priežiūros ir apsaugos metu kylančias problemas, įvairių teisinių aktų reikalavimų įvykdymo sudėtingumą, kai jų nuostatos nesutampa arba prieštarauja vienos kitoms.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1906184836 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"335","type":"x","order":"6","pct":41.82,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"108","type":"x","order":"5","pct":13.48,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"82","type":"x","order":"4","pct":10.24,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"81","type":"x","order":"3","pct":10.109999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"159","type":"x","order":"2","pct":19.850000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"36","type":"x","order":"1","pct":4.4900000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...