DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. Nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis E. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

Vasario 25 d. įvyko Valstybinės miškų tarnybos organizuota konferencija „ Nuo matavimų iki sprendimų. 50-ies metų nacionalinės miškų inventorizacijos patirtis Lietuvoje“, skirta pasidalinti per ilgą inventorizacijos gyvavimo laikotarpį surinktais duomenimis apie Lietuvos miškus, miškuose stebimų pokyčių tendencijas bei aptarti kylančius iššūkius.
Konferencijos metu pristatyta miškų inventorizacijos istorija ir raida Lietuvoje, pasidalinta prisiminimais apie pirmuosius matavimus, vykdytus dar 1969 m., apie pirmos inventorizacijos rezultatų panaudojimą sukuriant tolesnėms inventorizacijoms reikalingus normatyvus. Valstybinės miškų tarnybos specialistai supažindino su dabartiniu metu vykdomos nepertraukiamos nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų rinkimo metodika, surenkamais duomenimis, jų patikimumu. Pasidalinta informacija apie miško išteklių - miško ploto, medžių tūrio, bendrojo medynų našumo, negyvos medienos kiekio - pokyčius Lietuvos miškuose, medynų rūšinės sudėties kaitą, medžių būklę ir įvairius inventorizacijos metu aptinkamus medžių pažeidimus. Konferencijoje didelis dėmesys skirtas nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų panaudojimui. Pranešėjai supažindino konferencijos dalyvius su inventorizacijos duomenų svarba vertinant Lietuvos miškų našumą bei jo panaudojimą, apskaitant šiltnamio efektą sukeliančias dujas žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje. Taip pat supažindinta su nepertraukiamos nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų panaudojimu Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro miškų instituto vykdomuose moksliniuose tyrimuose. Valstybinių miškų urėdijos atstovas supažindino su sklypinės miškų inventorizacijos ir miškotvarkos tobulinimo valstybiniuose miškuose projektais, kylančiais iššūkiais ir planais ateičiai.
Diskusijoje dalyvavę miškininkystės specialistai iš įvairių institucijų ir organizacijų džiaugėsi tikslia, patikima ir detalia informacija apie visus Lietuvos miškus bei skatino daugiau šios informacijos pateikti plačiajai visuomenei jai suprantama forma.
Konferencijos dalyvių pranešimus galite peržiūrėti:

  1. Nacionalinės miškų inventorizacijos raida Lietuvoje
  2. Miškų statistinės informacijos rinkimas ir jos kokybė
  3. Miškų ištekliai ir jų kaita
  4. Miškų biologinė įvairovė ir jų būklė
  5. Miškų vaidmuo klimato kaitos švelninimo kontekste
  6. Miškininkystės pamokos ir miškų inventorizacijos ateitis Lietuvoje
  7. Miškotvarka valstybiniuose miškuose šiandien ir rytoj

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
661823824 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"361","type":"x","order":"6","pct":40.159999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"123","type":"x","order":"5","pct":13.68,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"100","type":"x","order":"4","pct":11.119999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"92","type":"x","order":"3","pct":10.23,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"179","type":"x","order":"2","pct":19.91,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"44","type":"x","order":"1","pct":4.8899999999999997,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...