Logo

DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. Nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis E. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

Informuojame, kad karantino metu Valstybinės miškų tarnybos (toliau – VMT) Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistai, dirbantys regionuose, interesantus aptarnauja elektroninėmis priemonėmis (telefonu, internetu). Interesantai Prašymus Leidimui kirsti mišką (toliau – Leidimas) ir pranešimui apie ketinimą kirsti mišką (toliau – Pranešimas) turėtų teikti naudojantis Aplinkos apsaugos leidimų informacine sistema (toliau ALIS).

Žemiau pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. 

Kaip galima prisijungti prie ALIS?
Vartotojams ALIS pasiekiamas adresu – alis.am.lt. ALIS vartotojo vadovas [pdf]
Vartotojai prisijungti gali per elektroninius valdžios vartus naudodamiesi bankų autentifikacija arba elektroninės atpažinties priemonėmis (kvalifikuotu mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Kas gali pateikti paraišką miškui kirsti per ALIS?
Per ALIS paraišką gali pateikti pats miško savininkas arba įgaliotas asmuo.
Jei miško savininkas fizinis asmuo, įgaliotas asmuo turi pateikti notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą (kopiją).
Kai miško savininkas yra juridinis asmuo, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas (kopija) pasirašytas juridinio asmens vadovo, patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti).

Ar reikia bendraturčių raštiško sutikimo teikiant dokumentus per ALIS?
Norint gauti Leidimą ar Pranešimą prie paraiškos turi būti pridėtas raštiškas bendraturčių sutikimas pasirašytas visų bendraturčių kvalifikuotu mobiliuoju ar elektroniniu parašu.

Kas turi pasirašyti ant biržės atrėžimo dokumentų jei jie teikiami per ALIS?
Per ALIS biržės atrėžimo dokumentai priimami tik pasirašyti biržės rėžėjo kvalifikuotu mobiliuoju ar elektroniniu parašu.

Ar reikia savininkui teikiančiam paraišką per ALIS papildomai pasirašinėti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu/mobiliuoju parašu?
Savininkui kitų asmenų paruoštų dokumentų papildomai pasirašinėti nereikia, tačiau tie dokumentai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniu parašu.

Noriu gauti leidimą kirsti mišką plynuoju sanitariniu miško kirtimu, kurią paraišką reikėtų pildyti norint gauti Leidimą?
Reikėtų pildyti paraišką L12 – Leidimas kirsti mišką. Pranešimai apie ketinimus kirsti mišką plynuoju sanitariniu miško kirtimu pildomi tik stichinių nelaimių miškuose atvejais, t.y. tik tais atvejais ir tik toje teritorijoje, kurioje paskelbta ekstremalioji situacija.

Išsiunčiau paštu dokumentus Leidimui gauti, kaip man atsiimti Leidimą?
Pateikus originalus paštu (registruotu laišku ar paprastu) savininkui vis tiek reikia užpildyti ALIS paraišką leidimo atsiėmimui, papildomai teikti dokumentų, pateiktų paštu, ALIS nereikia.

Kaip atsidaryti pasirašytą leidimą?
Norint atsidaryti Jums išduotą leidimą Jūsų kompiuterije turi būti sudiegta programinė įranga skirta atidaryti ir peržiūrėti .adoc formato dokumentus. Jei šios programinės įrangos neturite tai galite padaryti pasinaudoję Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale (https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator)

Jei turite klausimų, prieš pildydami paraišką galite konsultacijos kreiptis į VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus pareigūnus.
Kontaktai - http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
924498419 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"386","type":"x","order":"6","pct":38.829999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"136","type":"x","order":"5","pct":13.68,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"112","type":"x","order":"4","pct":11.27,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"102","type":"x","order":"3","pct":10.26,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"209","type":"x","order":"2","pct":21.030000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"49","type":"x","order":"1","pct":4.9299999999999997,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...