Logo

DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. Nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis E. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

2020 m. gegužės 26 - 27 d. Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus (LULUCF) ekspertų darbo grupės posėdyje buvo aptarti ES šalių narių patikslinti miškų atskaitos lygiai 2021 – 2025 m. laikotarpiui. Daug dėmesio skirta Bulgarijos, Suomijos, Vokietijos, Slovėnijos, Prancūzijos ir Čekijos pateiktiems atskaitos lygiams, dalis iš jų pakartotinai patikslinti. Posėdžio metu Čekijos Respublika prašė Europos Komisijos švelninti atskaitos lygio reikalavimus, atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio Čekijos miškų sanitarinės būklės pokyčius. Kas gi privertė sunerimti Čekijos kolegas?
Pagal LULUCF reglamentą nacionalinis miškų atskaitos lygis 2021-2025 metų emisijų/absorbcijos balansui yra nustatomas remiantis 2000-2009 metų miško naudojimo praktika ir šio laikotarpio pabaigos medynų amžiaus klasių struktūra. 2000-2009 metais Čekijoje miško kirtimų apimtys siekė 15-20 mln. m3 medienos per metus. 2010-2015 metai pasižymėjo gan stabiliu miško naudojimu – apie 17 mln. m3 per metus. Po to, 2016-2018 metais šalinant žievėgraužių pažeidimų padarinius (daugiausiai pažeistuose eglynuose), metinis naudojimas nuosekliai didėjo ir pasiekė net 28 mln. m3 per metus, iš kurių laikotarpio pabaigoje 90 proc. visų kirtimų sudarė sanitariniai kirtimai.
Tokie pokyčiai Čekijos miškuose nulėmė drastiškus anglies kaupimo pokyčius – 2010-2015 metų 7 mln. t CO2 ekv. metinis kaupimas 2018 metais virto 7 mln. t CO2 ekv. metinėmis emisijomis, t. y. medynų pažeidimai lėmė absorbcijos miškuose mažėjimą net 14 mln t CO2 ekv. per metus Todėl natūralu, kad Čekijos kolegoms nerimą sukėlė Europos Komisijos pasiūlytas aukštas 6,1 mln. t CO2 ekv. absorbcijos miškuose atskaitos lygis (paveikslas). Bendrai CO2 absorbcija miškuose mažėjo ne tik Čekijoje 2016-2018 metais, bet ir visoje Europos Sąjungoje, kur, kaip EK pristatė ekspertai, 2008-2017 metų laikotarpiu miškų absorbcijos galimybės sumažėjo apie 15 proc.

Paaiškinimai paveikslui: NIR – nacionalinė ŠESD apskaita, CBM – miškų raidos scenarijų modeliavimo priemonė, FRL - miškų atskaitos lygis.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1686545710 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"392","type":"x","order":"6","pct":37.909999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"144","type":"x","order":"5","pct":13.93,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"113","type":"x","order":"4","pct":10.93,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"112","type":"x","order":"3","pct":10.83,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"224","type":"x","order":"2","pct":21.66,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"49","type":"x","order":"1","pct":4.7400000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...