DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 884 ir Aplinkos ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. D1-171, nuo liepos 1 d. Augalų genų bankas, įsikūręs Akademijos miestelyje Kėdainių rajone, reorganizuojamas ir prijungiamas prie Valstybinės miškų tarnybos, kuriai po reorganizavimo pereina visos šios įstaigos teisės ir pareigos. Nuo šiol, Valstybinė miškų tarnyba bus atsakinga ir už valstybės politikos augalų nacionalinių genetinių išteklių, tyrimo, saugojimo ir naudojimo reguliavimo srityje įgyvendinimą.

Augalų genų banko reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti jų veiklą, centralizuoti administravimo, finansų, personalo, materialinių išteklių valdymo ir kitas bendrąsias funkcijas.

Valstybinės miškų tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija, nuostatus ir administracijos struktūrą tvirtina Aplinkos ministras.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
2141626731 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"340","type":"x","order":"6","pct":41.719999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"110","type":"x","order":"5","pct":13.5,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"85","type":"x","order":"4","pct":10.43,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"82","type":"x","order":"3","pct":10.06,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"161","type":"x","order":"2","pct":19.75,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"37","type":"x","order":"1","pct":4.54,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...