DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. Nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis E. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

Šių metų vasario 25 d. įvyko Valstybinės miškų tarnybos organizuota konferencija „Nuo matavimų iki sprendimų. 50-ies metų nacionalinės miškų inventorizacijos patirtis Lietuvoje“, skirta pasidalinti per ilgą inventorizacijos gyvavimo laikotarpį surinktais duomenimis apie Lietuvos miškus, miškuose stebimų pokyčių tendencijas bei aptarti kylančius iššūkius. Netrukus po jos įvairiausi renginiai, taip pat ir mokslinės konferencijos, buvo arba atšaukti, arba persikėlė į virtualią erdvę. Tad, kaip daugeliui jau tapo įprasta, kviečiame nuotoliniu būdu dar kartą sudalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje. Konferencijos vaizdo įrašus rasite paspaudę nuorodas žemiau.

Konferencijos metu pristatyta miškų inventorizacijos istorija ir raida Lietuvoje, pasidalinta prisiminimais apie pirmuosius matavimus, vykdytus dar 1969 m., ir apie pirmosios inventorizacijos rezultatų panaudojimą tolesnėms inventorizacijoms reikalingų normatyvų kūrime. Be abejonės, supažindinta ir su dabartiniu metu vykdomos nepertraukiamos nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų rinkimo metodika, surenkamų duomenų įvairove, jų patikimumu. Pasidalinta informacija apie miško išteklių - miško ploto, medžių tūrio, bendrojo medynų našumo, negyvos medienos kiekio - pokyčius Lietuvos miškuose, medynų rūšinės sudėties kaitą, medžių būklę ir įvairius inventorizacijos metu aptinkamus medžių pažeidimus. Konferencijoje didelis dėmesys skirtas nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų panaudojimui: pranešėjai supažindino konferencijos dalyvius su inventorizacijos duomenų svarba vertinant Lietuvos miškų našumą bei jo panaudojimą, apskaitant šiltnamio efektą sukeliančias dujas žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje, duomenų naudojimą moksliniuose tyrimuose.


1. Atidarymas


2. Atrankinių miškų inventorizacijų raida Lietuvoje (prof. A. Kuliešis)


3. Miškų statistinės informacijos rinkimas ir jos kokybė (M. Eigirdas)


4. Miškų ištekliai ir jų kaita (dr. A. Kasperavičius)


5. Miškų biologinė įvairovė ir jų būklė (G. Kulbokas)


6. Miškotvarka valstybiniuose miškuose šiandien ir rytoj (M. Lynikas)


7. NMI atspindys VDU ŽŪ akademijos mokslo darbuose (prof. E. Petrauskas)


8. Nacionalinė miškų inventorizacija moksliniams tyrimams (dr. V. Stakėnas)


9. Miškų vaidmuo klimato kaitos švelninimo kontekste (V. Kazanavičiūtė)


10. Miškininkystės pamokos ir miškų inventorizacijos ateitis Lietuvoje (prof. A. Kuliešis)


11. Ekspertų diskusija. Moderuoja – dr. A. Kasperavičius

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
304069194 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"361","type":"x","order":"6","pct":40.159999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"123","type":"x","order":"5","pct":13.68,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"100","type":"x","order":"4","pct":11.119999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"92","type":"x","order":"3","pct":10.23,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"179","type":"x","order":"2","pct":19.91,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"44","type":"x","order":"1","pct":4.8899999999999997,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...