DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

Miško sanitarinės apsaugos skyrius rugpjūčio mėnesį vykdė žievėgraužio tipografo populiacijos stebėjimus. 2020 metų rugpjūčio 14-18 dienomis buvo atlikta žievėgraužio tipografo antros kartos vabalų antra apskaita. Žievėgraužio tipografo antros kartos vabalų skraidymo intensyvumas buvo labai vangus. Per antrąją apskaitą feromoninėmis gaudyklėmis vidutiniškai buvo sugauta 3,7 karto mažiau vabalų nei per pirmą apskaitą. Lyginant su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu, vabalų buvo sugauta vidutiniškai 2 kartus mažiau.

Per tris savaites viena gaudykle vidutiniškai buvo sugauta 244±87 vnt. vabalų. Gausiausiai vabalų sugauta Kuršėnų (470±73 vnt./gaudyklėje), Trakų (330±169 vnt./gaudyklėje) ir Telšių 285±86 vnt./gaudyklėje) regioniniuose padaliniuose. Mažiausiai per antros kartos antrą apskaitą vabalų buvo sugauta Panevėžio (96±28 vnt./gaudyklėje), Rokiškio (116±34 vnt./gaudyklėje) ir Dubravos (190±36 vnt./gaudyklėje) regioniniuose padaliniuose.

2020 metais per antros kartos vabalų antrą apskaitą, lyginant su 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu (žr. grafiką), tik Dubravos regioniniame padalinyje vabalų buvo daugiau. Visuose kituose regioniniuose padaliniuose vabalų buvo sugauta mažiau. Dubravos regioniniame padalinyje sugauta 20 proc. daugiau vabalų. Trakų ir Raseinių regioniniuose padaliniuose sugauta 20 proc. mažiau vabalų. Kuršėnų, Prienų ir Ignalinos regioniniuose padaliniuose vabalų sumažėjo 1,4-2,5 karto. Lyginant su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu, labiausiai sugautų žievėgraužio tipografo vabalų skaičius gaudyklėse sumažėjo – Panevėžio, Rokiškio ir Telšių regioniniuose padaliniuose, atitinkamai: 6,9 karto, 3,4 karto ir 3 kartus.

Sumažėjusiam žievėgraužio tipografo skraidymo intensyvumui per antros kartos antros apskaitos laikotarpį, kaip ir bendram antros kartos dviejų apskaitų vabalų sumažėjusiam sugavimui, didžiausią įtaką turėjo, kad žievėgraužių vystymuisi buvo nepalankios liepos mėnesio orų sąlygos – lietingi ir vėsūs orai.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1069756311 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"347","type":"x","order":"6","pct":40.82,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.65,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.94,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.24,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"168","type":"x","order":"2","pct":19.760000000000002,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...