DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. Nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis E. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

Kaip ir kiekvieną rudenį Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistai atlieka įveistų miško želdinių, žėlinių kokybės vertinimą septintaisiais jų augimo metais. Tenka išvaikščioti ir įvertinti visus prieš septynerius metus įveistų želdinių plotus ir atidžiai juos apžiūrėti, išmatuoti projektuotų rūšių medžių vidutinius aukščius, įvertinti taikytas želdinių apsaugos priemones bei suskaičiuoti apskaitos aikštelėse perspektyvius ir gyvybingus medelius. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais (toliau – Nuostatai).
Miško želdiniuose ir plotuose, kuriuose taikytas mišrusis būdas, vertinami projektuotų, žėliniuose – tikslinių (vadovaujantis Nuostatų 11 punktu) rūšių medžiai pagal šiuos rodiklius:

  1. medžių tankį 1 ha pagal rūšis, vadovaujantis Nuostatų 9 priedu;
  2. medžių vidutinį aukštį, vadovaujantis Nuostatų 9 priedu;
  3. nepageidaujamų (neprojektuotų, netikslinių ir (ar) stelbiančių viena kitą) rūšių medžių ir krūmų vidutinį aukštį: geros kokybės želdiniuose ir (ar) žėliniuose medžiai ir krūmai neturi stelbti vienas kitą; patenkinamos kokybės – nepageidaujamų rūšių medžių ir krūmų vidutinis aukštis neturi būti 1,5 karto didesnis už stelbiamų rūšių medžių vidutinį aukštį, išskyrus pušis ir ąžuolus, kurie neturi būti stelbiami;
  4. rūšinę sudėtį.

Jeigu bent vienas iš 4 kokybės rodiklių neatitinka Nuostatų 35.1-35.4 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, želdinių ir (ar) žėlinių kokybė vertinama nepatenkinamai.
Nors šis darbas reikalauja didelių žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudų, tačiau viską atperka geros emocijos, kai, nuėjus į vertinamą plotą, randami gražiai išpuoselėti ir prižiūrėti miško želdiniai, o tokių yra didžioji dauguma. Aišku, pasitaiko ir negatyvių atvejų, kai pasodinti medeliai yra tinkamai neprižiūrimi, neaptepami specialiais repelentais, atbaidančiais kanopinius žvėris, žuvę ar sunykę medeliai neatsodinami laiku ir pan. Gaila, tačiau tokiuose plotuose želdinių, žėlinių kokybė negali būti vertinama teigiamai.
Per paskutinius tris metus Kauno regiono specialistai įvertino beveik 600 ha naujai įveistų miško želdinių, žėlinių plotų. Daugiausia želdinių, žėlinių buvo įvertinta Raseinių r. (158 ha) ir Kaišiadorių r. (147 ha).
Šiais metais pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM pateiktą sąrašą Kauno regione želdinių, žėlinių kokybę reikės įvertinti apie 200 ha plote. Darbai jau eina į pabaigą ir reikia pasidžiaugti, kad dauguma miško želdinių, žėlinių plotų yra vertinami teigiamai.
Linkime visiems žemės sklypų savininkams, kad jų įveisti miško želdiniai būtų kasmet prižiūrimi, saugomi, atsodinami. Tik tada jie puikiai augs, bujos, ir pasiekę brandos amžių džiugins mūsų vaikus, anūkus ir proanūkius, o gal ir tolimesnes mūsų ateities kartas.


MŪPS patarėjas Voldemaras Švėgžda
(Nuotraukos Valento Klimašausko)

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1900443377 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"363","type":"x","order":"6","pct":40.149999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"123","type":"x","order":"5","pct":13.609999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"101","type":"x","order":"4","pct":11.17,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"92","type":"x","order":"3","pct":10.18,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"181","type":"x","order":"2","pct":20.02,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"44","type":"x","order":"1","pct":4.8700000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...