Logo

DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. Nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis E. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

Pavasarį bunda visa gamta, o kartu ir miško kenkėjai. Ankščiausiai pabunda techninis medienos gadintojas juostuotasis medininkas ir pavojingi pušų liemenų kenkėjai didysis ir mažasis kirpikai – jie pradeda skraidyti oro temperatūrai pakilus vos iki +4 – 7⁰ C. Miško savininkams, naudotojams ir valdytojams primename, kad privalu iš miško pašalinti žalias eglių vėjavartas, vėjalaužas, sniegalaužas ir žalias labai pažeistas egles iki medžių liemenų pavojingų kenkėjų apsigyvenimo jose. Vėliau privalu iš miško pašalinti visus medžių liemenų pavojingų kenkėjų (žievėgraužių tipografų, žievėgraužių graverių, eglinių poligrafų, mėlynųjų blizgiavabalių, didžiųjų kirpikų, mažųjų kirpikų, balangraužių ardytojų, daugiajuosčių balangraužių, eglinių dendroktonų) apniktus medžius iki šių kenkėjų pirmųjų lėliukių susiformavimo. Pagrindinis ir pavojingiausias eglės liemenų kenkėjas žievėgraužis tipografas pradeda skraidyti balandžio pabaigoje gegužės pradžioje, sprogstant beržui, oro temperatūrai pakilus iki +15 – 17⁰ C. Norint išvengti kenkėjų plitimo, būtina laiku iš miško pašalinti sniego nulaužtas, išverstas egles, pušis, jų viršūnes ar stambias šakas.

      

Klaidingai formuojama nuomonė, kad po kovo 15 dienos visi sanitariniai miško kirtimai saugomose teritorijose yra draudžiami. Miško kirtimo taisyklių 85 punktas numato, kad II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV miškų grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, sanitariniai miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus, ir visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus, taip pat medynuose, kuriuose einamaisiais metais abiotinių veiksnių ir/(ar) gaisro pažeista daugiau kaip 10 proc. medžių kirtimus, vykdomus pagal Taisyklių X skyriaus ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus, ir jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatytas kitoks sanitarinių miško kirtimų laikas. Taigi, abiotinių veiksnių (sniegas yra vienas iš abiotinių veiksnių) sukeltus pažeidimus, žalias, labai pažeistas egles ir medžių liemenų pavojingų kenkėjų apniktus medžius sanitariniais miško kirtimais dažniausiai galima kirsti ir po kovo 15 dienos, nebent tai teritorijai būtų nustatyti atskiri, griežtesni sanitarinių miško kirtimų apribojimai.

Taip pat primename, kad žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 20 d. (pušies – nuo balandžio 1 d.) iki rugsėjo 1 d., jeigu oro temperatūra yra ne žemesnė kaip 0° C, per dešimt dienų po jos iškirtimo turi būti išvežta ne arčiau kaip 3 km nuo medyno, kuriame spygliuočių medžių rūšių yra daugiau kaip 20 proc., pakraščio arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba kitais būdais apsaugota nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų (mediena laikoma neapsaugota, jei po žieve yra gyvų liemenų kenkėjų: kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių). Į sandėlius ir lentpjūves, medienos perdirbimo ir kitas įmones, esančias arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio sudėtyje spygliuočių medžių rūšių yra 20 procentų ir daugiau, pakraščio, nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiama priimti ir laikyti medžių liemenų pavojingų kenkėjų užpultą nenužievintą medieną.

Informaciją parengė,
Miško sanitarinės apsaugos skyrius
Vyr. specialistas Kęstutis Grigaliūnas

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1813765073 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"392","type":"x","order":"6","pct":37.909999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"144","type":"x","order":"5","pct":13.93,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"113","type":"x","order":"4","pct":10.93,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"112","type":"x","order":"3","pct":10.83,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"224","type":"x","order":"2","pct":21.66,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"49","type":"x","order":"1","pct":4.7400000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...