Logo

DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. Nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis E. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

Informuojame, kad yra atnaujintas internetinės prieigos „VMT-GIS“ (https://kadastras.amvmt.lt/vartai/) paieškos funkcionalumas, užtikrinant taksacinių sklypų ir jų informacijos paiešką pagal VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių administracines ribas. Išlieka galimybė minėtos informacijos paiešką vykdyti ir pagal buvusias urėdijas.
Internetinėje prieigoje „M-GIS“ (https://kadastras.amvmt.lt/vartai/) pradėta publikuoti grafinė ir aprašomoji informacija apie Valstybinės miškų tarnybos išduotus leidimus kirsti mišką valstybiniuose miškuose. Lietuvos miškų žemėlapyje pažymima miško kirtimo vieta, o aprašomąją informaciją sudaro: leidimo numeris, leidimo išdavimo data, kirtimo plotas (ha), kertamas tūris (m3), kirtimo rūšis ir kirtimo būdas. Šiuo metu galima stebėti informaciją apie leidimų kirsti mišką išdavimą tiek privačiuose, tiek ir valstybiniuose miškuose.
Primename, kad viešoje ir nemokamoje internetinėje geoinformacijos apie miškus prieigoje „M-GIS“ teikiama informacija apie miško žemės taksacinius sklypus, miško kvartalų ribos, miškų administracinio suskirstymo ribos, leidimų kirsti mišką valstybiniuose ir privačiuose miškuose geografinė ir aprašomoji informacija, miškų priskyrimas miškų grupėms, valstybės reikšmės miškų plotai, informacija apie ne miško žemės apaugimą mišku, 2019 metų plyni miško kirtimai pagal Sentinel palydovų vaizdų informaciją, georeferencinio pagrindo duomenys. Ši prieiga skirta visuomenės informavimui, miško ir žemės savininkams, teritorijų planavimo specialistams, valstybės institucijoms. Susisteminta, glausta ir laisvai platinama informacija apie „M-GIS“ prieigą yra pateikta buklete.
Miškų valstybės kadastro žemėlapių internetinė prieiga „VMT-GIS“ yra skirta valstybės institucijų specialistams, kurių tiesioginiam darbui yra reikalingi juridinę galią turintys duomenys, mokslo ir mokymo įstaigoms mokslinių darbų rengimo tikslais, miško savininkams, vidinės miškotvarkos projektų rengėjams, matininkams, kitiems suinteresuotiems fiziniams bei juridiniams asmenims.
Internetinėje prieigoje „VMT-GIS“ teikiami išsamūs grafiniai ir aprašomieji Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys kartu su Nekilnojamojo turto kadastro, Saugomų teritorijų kadastro, Kultūros vertybių registro, Lietuvos georeferencinio pagrindo duomenimis, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ortofotografiniai žemėlapiai, kiti Valstybinės miškų tarnybos veiklai reikalingi duomenys. Duomenys teikiami tik registruotiems vartotojams.
Susisteminta, glausta ir laisvai platinama informacija apie „VMT-GIS“ prieigą yra pateikta buklete.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
2023883726 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"392","type":"x","order":"6","pct":37.909999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"144","type":"x","order":"5","pct":13.93,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"113","type":"x","order":"4","pct":10.93,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"112","type":"x","order":"3","pct":10.83,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"224","type":"x","order":"2","pct":21.66,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"49","type":"x","order":"1","pct":4.7400000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...