Logo

DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. Nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis E. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius organizavo ir bendradarbiaujant su Švedijos ir Suomijos miško sėklų kokybę tiriančiomis laboratorijomis, atliko tarplaboratorinius palyginamuosius tyrimus. Tuo pačiu metu visų trijų laboratorijų specialistai gavo po du analogiškus paprastosios eglės sėklų bandinius ir ištyrė jų kokybę pagal Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (toliau – ISTA) taisykles, iš viso įvertinta 16 kokybinių rodiklių. Visų trijų laboratorijų gauti rezultatai buvo lyginami ir vertinami kartu aptariant ISTA taisyklių taikymo ypatumus. Padarėme išvadą, kad atliekant spygliuočių sėklų švarumo tyrimą, reikia išskirti sparnuotų sėklų kategoriją jų nenusparninant, jei tokių bandinyje yra. Netinkamai nusparnintos sėklos turi būti pasveriamos, nustatoma jų procentinė dalis bandinyje ir grąžinamos į švarių sėklų frakciją tolimesniems tyrimams. Sparnuotų sėklų procentinės dalies bandinyje nurodymas pažymoje apie miško sėklų kokybę gali būti svarbus mechanizuotai sėjant sėklas konteinerinių sodmenų išauginimui. Išskirtina ir verta paminėti tai, kad Švedijos laboratorijoje prieš daiginant sėklas atliekamas rentgeno tyrimas, kurio metu identifikuojamos tuščios ir pažeistos vabzdžių sėklos, jos pašalinamos ir daiginamos tik pilnos sėklos, tuo tarpu mūsų ir Suomijos laboratorijose tuščios ir pažeistos sėklos nustatomos daiginimo tyrimo pabaigoje jas pjaustant. Džiugina konstatuotas faktas, kad šiame projekte nebuvo nei vieno kokybinio rodiklio, kurio duomenys viršytų ISTA taisyklių leistinų paklaidų ribas.
Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus laboratorija dėl ISTA narystės finansinės naštos nėra akredituota ISTA narė, tačiau siekiant nešališkų, objektyvių ir teisingų miško sėklų kokybės tyrimų jau nuo 2003 metų vadovaujasi ISTA taisyklėmis. Specialistų darbo įgūdžius bei žinias geriname periodiškai organizuodami tarplaboratorinius palyginamuosius tyrimus bei dalyvaudami tokiuose tyrimuose inicijuotuose kitų šalių organizacijų ir laboratorijų. Per šį laikotarpį dalyvavome dešimtyje palyginamųjų tyrimų projektų, atlikome 89 palyginamųjų bandinių tyrimus, iš viso išanalizavome 284 kokybinius rodiklius. 94 procentai šių tyrimų rezultatų neviršijo leistinų paklaidų ribų, o tai leidžia mums vertinti laboratorijoje atliekamą darbą labai gerai.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1813765073 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"392","type":"x","order":"6","pct":37.909999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"144","type":"x","order":"5","pct":13.93,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"113","type":"x","order":"4","pct":10.93,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"112","type":"x","order":"3","pct":10.83,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"224","type":"x","order":"2","pct":21.66,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"49","type":"x","order":"1","pct":4.7400000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...