Logo

DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis e. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

Statistikos departamentas praneša, kad negalutiniais duomenimis, 2015 m. sausio-birželio mėn. prekių iš Lietuvos eksportuota už 11,0 mlrd. EUR, o importuota už 12,6 mlrd. EUR. Eksportuotų prekių vertė, lyginant su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, sumažėjo 4,0%, o importuotų padidėjo 2,0%. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 1,5 mlrd. EUR.
2015 m. sausio-birželio mėn. Lietuvos užsienio prekybos mediena, popieriumi ir jų gaminiais bei baldais apyvarta sudarė 1 801 mln. EUR. Lyginant su praėjusių metų laikotarpiu, ji išaugo 2%. Eksportuojamos produkcijos vertė buvo du kartus didesnė nei importuojamos. Teigiamas prekybos saldo siekė 705 mln. EUR.
Medienos, popieriaus ir jų gaminių bei baldų eksportas išaugo 3% iki 1 253 mln. EUR. Kadangi bendras eksportas mažėjo, medienos ir medienos gaminių dalis eksporte per metus padidėjo nuo 10,6% iki 11,4%.
Medienos ir medienos gaminių eksportas ir importas 2015 m. I pusmetis

Didžiausią įtaką medienos, popieriaus ir jo gaminių bei baldų eksporto augimui darė baldai. Per metus jų vertė išaugo 7%. Baldai sudarė kiek mažiau nei pusę (54%) eksporto. Kitų produktų (išskyrus baldus) eksportas sumažėjo 2%. Apvaliosios medienos vertė sumažėjo trečdaliu. Spygliuočių medienos eksportas sumažėjo 42%. malkų, medienos perdirbimo atliekų (pjuvenų, skiedros) ar jų gaminių eksportas sumažėjo 15%. Popieriaus ir plaušienos eksportas sumažėjo dešimtadaliu. Drožlių plokštės eksportas išaugo 17%, o pjautinės medienos 21%.
2015 m. medienos, popieriaus ir jų gaminių bei baldų eksportas į Vokietiją išaugo 2%, iki 156 mln. EUR. Vokietijai teko 12% bendro šios šakos eksporto (2014 m. – 13%). Lėtesnį eksporto augimą nulėmė sumažėjęs popieriaus ir apvaliosios medienos eksportas (atitinkamai 16% ir 44%). Šių gaminių dalis eksporte į Vokietiją sudarė atitinkamai 6% ir 1%. Medinių statinių eksportas per tą patį laiką išaugo 22%, bet jiems eksporte tenkanti dalis siekė 2%. Didžiausią dalį eksporte į Vokietiją užėmė baldai – 55%. Jų pardavimai šioje rinkoje išaugo 4%. Išvežtų dailidžių bei stalių gaminių vertė išaugo 34%. Jos dalis eksporte siekė 14%.
Medienos ir medienos gaminių eksportas 2015 m. I pusmetį pagal valstybes

Medienos ir medienos pramonės produkcijos į Švediją išvežta už 155 mln. EUR, t. y. už 9% didesnę sumą nei 2014 m. Švedijai tenkanti eksporto dalis siekė 12%. Eksporte į Švediją itin didelę dalį (84%) sudarė baldai. Baldų eksportas augo 9%. Sparčiai (19%) augo dailidžių bei stalių gaminių eksportas. Labai sėkmingai šioje rinkoje pardavimus didino medinių statinių gamintojai. Eksportuotos produkcijos vertė išaugo dešimtimis kartų, tačiau šiai produkcijai tenkanti dalis tesudaro 2%. Švedijos rinkoje parduota apvaliosios medienos vertė sumažėjo 48%.
Eksportas į Norvegiją augo 6%. Eksportuotos produkcijos vertė išaugo iki 106 mln. EUR. Beveik pusę (45%) eksporto sudarė baldai. Jų eksportas į Norvegiją padidėjo 2%. Norvegija ir toliau išliko pagrindine medinių statinių eksporto rinka, jų pardavimai šioje rinkoje per pusmetį išaugo 14%. Popieriaus ir jo gaminių pardavimus pavyko padidinti 31%. Labiausiai padidėjo (60%) apvaliosios medienos eksportas.
Iš pagrindinių rinkų, sparčiausiai 2015 m. eksportas padidėjo į Jungtinę Karalystę – 27%. Čia padidėjo beveik visų pagrindinių prekių pardavimai, o bendra prekių vertė siekė 92 mln. EUR. Eksporte į šią šalį dominavo baldai – 69% eksporto vertės. Jų pardavimai per metus padidėjo 29%. Sparčiausiai (64%) augo pjautinės medienos eksportas.
Eksportas į Rusiją sumažėjo 30% ir 2015 m. siekė 83 mln. EUR. Rusijai teko 7% šios šakos eksporto (2014 m. – 10%). Per pusmetį sumažėjo visų, išskyrus medinius statinius, pagrindinių produktų eksportas. Baldų eksportas sumažėjo 23%. Jų dalis eksporte sudarė 56%. Popieriaus ir jo gaminių eksportas sumažėjo 40%, o apvaliosios medienos į Rusiją 2015 m. iš viso nebuvo eksportuota.
Medienos ir medienos gaminių į Daniją eksportuota už 81 mln. EUR, arba 12% didesnę sumą nei 2014 m. Pagrindine eksportuojama preke buvo baldai. Jų dalis šakos eksporte – 56%. Per nagrinėjamą 2014–2015 m. pusmetį į Daniją išvežtų baldų vertė išaugo 9%. Popieriaus ir jo gaminių eksportas padidėjo du kartus. Ši produkcija eksporte sudarė 5%. Pjautinės medienos, dailidžių ir stalių gaminių pardavimai išaugo atitinkamai 25% ir 26%.
Medienos ir medienos gaminių importas 2015 m. I pusmetį pagal valstybes

Medienos ir popieriaus gaminių bei baldų importas išaugo 2% iki 548 mln. EUR. Per pusmetį medienos, popieriaus ir jų gaminių bei baldų dalis bendrame liko tokia pati kaip ir prieš metus – 4,4%.
Didžiausią įtaką spartėjančiam importo augimui turėjo po 12% padidėjęs baldų, pjautinės medienos bei plaušo plokštės importas. Popieriaus ir jo gaminių, pagrindinės importuojamos prekės, vertė sumažėjo 5%.
2015 m. sausio-birželio mėn. daugiausia medienos, popieriaus ir jų gaminių bei baldų įvežta iš Lenkijos. Bendra šios produkcijos vertė siekė 112 mln. EUR. Importas padidėjo 1%. Iš Lenkijos importuojamos prekės sudarė penktadalį bendro šakos importo. Pagrindine preke buvo popierius ir jo gaminiai, kurių įvežta už praktiškai tokią pačią sumą kaip ir 2014 m. Jų dalis importe liko nepakitusi (34%). Iš Lenkijos įvežta produkcija bendrame popieriaus importe sudarė 19%. Baldų importas tarp importuojamų prekių didėjo sparčiausiai – 12%, o jų dalis importe siekė 23%. 7% išaugo ir importuojamos plaušų plokštės vertė. Tuo tarpu drožlių plokštės importas sumažėjo 16%.
Iš Vokietijos įvairių medienos ir medienos gaminių įvežta už 62 mln. EUR, arba už 8% didesnę sumą nei 2014 m. Daugiausia importuota popieriaus ir jo gaminių. Nors, lyginant su 2014 m., įvežtos produkcijos vertė sumažėjo 3%, tačiau bendrame importe popieriaus ir jo gaminių dalis yra didžiausia ir sudaro 54%. Labiausiai padidėjo baldų (43%) ir plaušų plokščių (74%) importas.
Importas iš Latvijos išaugo iki 60 mln. EUR, t. y. 6%. Importuoto popieriaus ir jo gaminių vertė padidėjo 9%, o jų dalis importe siekė 26%. 2015 m., lyginant su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, sumažėjo baldų (23%) ir dailidžių gaminių importas (6%). Labiausiai išaugo drožlių plokščių importas (44%), jis padidėjo beveik 4 mln EUR.
Importas iš Švedijos sumažėjo 14%. Iš jos prekių įvežta už 45 mln. EUR. Švediškų prekių dalis importe sumažėjo iki 8%. Didžiausią – 69% importo dalį sudarė popierius ir jo gaminiai. Jų įvežta už 16% mažesnę sumą. Pjautinės medienos importas, sudarančios 6% bendro importo, sumažėjo 18%. Baldų importas sumažėjo 5%. Jo dalis bendrame šakos importe siekė 17%.
Importas iš Baltarusijos 2015 m. didėjo 5%. Bendra prekių vertė siekė 34 mln. EUR. Pagrindine įvežama preke buvo pjautinė mediena. Jos importas išaugo 13%, o dalis importe sudarė 40%. Lyginant su 2014 m. pirmu pusmečiu taip pat išaugo baldų (13%) ir dailidžių gaminių (40%) importas. Didžiausias importuojamų prekių pakilimas buvo plaušų plokščių (šešis kartus), tačiau bendrame importe jis sudarė tik 2%. Beveik per pusę sumažėjo drožlių plokščių (40%) importas, popieriaus ir jo gaminių importas sumažėjo 23%.
Importas iš Rusijos didėjo 16%, bendra vertė siekė 32 mln. EUR. Pagrindinėmis importuotomis prekėmis buvo pjautinė mediena bei popierius ir jo gaminiai. Bendrame importe sudarė atitinkamai 34% ir 28%.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
997826448 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"409","type":"x","order":"6","pct":37.770000000000003,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"152","type":"x","order":"5","pct":14.039999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"118","type":"x","order":"4","pct":10.9,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"118","type":"x","order":"3","pct":10.9,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"235","type":"x","order":"2","pct":21.699999999999999,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"51","type":"x","order":"1","pct":4.71,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.