DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

Apvalioji padarinė mediena. Eksportas. 2015 m. pirmąjį pusmetį apvaliosios padarinės medienos buvo eksportuota 686 tūkst. m³, arba 26% mažiau nei 2014 m. I pusmetį. Per 2015 m. I pusmetį pagrindinės eksporto šalys išliko tos pačios, t. y. Latvija, Lenkija, Kinija, Švedija. Tik keitėsi į atskiras valstybes išvežamos medienos kiekiai. Daugiausia medienos (351 tūkst. m³), kaip ir 2014 m. I pusmetį, eksportuota į Latviją. Nors išvežtos medienos kiekis, lyginant su 2014 m. I pusmečiu, sumažėjo 6%, tačiau eksportas į Latviją sudarė daugiau nei pusę bendro apvaliosios medienos eksporto. Didžiausią medienos dalį sudarė spygliuočių mediena, net 297 tūkst. m³. 2015 m. eksportas augo į vienintelę Lenkiją. Čia parduotos medienos kiekis išaugo 5%. Labiausiai sumažėjo eksportas į Kiniją (76%), ypač spygliuočių medienos. Pardavimai Švedijos rinkoje sumažėjo 44%. Lapuočių medienos eksportas per metus beveik nepasikeitė, o spygliuočių medienos sumažėjo 8 kartus.Importas. Apvaliosios medienos 2015 m. I pusmetį importuota 152 tūkst. m³, arba 8% mažiau nei 2014 m. I pusmetį. Lapuočių medienos importuota beveik dvigubai daugiau nei spygliuočių. Didžiausias apvaliosios medienos kiekis importuotas iš Baltarusijos. Iš jos įvežtas medienos kiekis sumažėjo 9%, iki 69 tūkst. m³. Spygliuočių medienos importas sumažėjo tris kartus, tačiau įvežtas lapuočių medienos kiekis išaugo 26%. Importas iš Latvijos per 2015 m. I pusmetį keitėsi mažai, sumažėjo 6%. Iš Lenkijos apvaliosios medienos importuota 14% mažiau nei per tą patį 2014 m. laikotarpį.

Pjautinė mediena. Eksportas. Per 2015 m. I pusmetį pjautinės medienos buvo eksportuota 439 tūkst. m³, arba penktadaliu daugiau nei per tą patį laikotarpį 2014 m. Pagrindinės pjautinės medienos eksporto šalys buvo Vokietija, Danija, Prancūzija. Daugiausia pjautinės medienos eksportuota į Vokietiją, kaip ir 2014 m. Tačiau eksportuotas kiekis, lyginant su 2014 m. sumažėjo 4%. Spygliuočių medienos eksportas sumažėjo 16%, bet tai iš dalies kompensavo 2% išaugęs lapuočių medienos eksportas. Eksportas į Daniją išaugo 26%, iki 48 tūkst. m³. Šioje rinkoje didžiąją dalį parduotos medienos sudarė spygliuočių mediena (45 tūkst. m³). Eksportas į Prancūziją išliko stabilus, 43 tūkst. m³. Pjautinės medienos eksportas į Estiją išaugo 1,6 karto. Spygliuočių medienos eksportuota 22 tūkst. m³, t.y. 1,7 karto daugiau nei prieš metus. Lapuočių medienos pardavimai išaugo pusantro karto iki 9 %. Pjautinės medienos eksportuotojai vėl sugrįžo į Jungtinės Karalystės rinką. Eksportas į šią valstybę išaugo 1,8 karto.
 

Pjautinės medienos importas. Pjautinės medienos per 2015 m. I pusmetį importuota 299 tūkst. m³, arba 19% daugiau nei 2014 m. Daugiausia importuota spygliuočių pjautinės medienos, 226 tūkst. m³, arba 16% daugiau. Pagrindinė apvaliosios medienos tiekėja buvo Baltarusija, iš, lyginant su 2014 m., jos medienos įvežta 19% daugiau. Išaugo importas iš Rusijos bei Latvijos, atitinkamai 26% ir 28%.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1135954498 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"348","type":"x","order":"6","pct":40.850000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.619999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.92,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"169","type":"x","order":"2","pct":19.84,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5800000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...