Apvalioji padarinė mediena. Eksportas. 2015 m. pirmąjį pusmetį apvaliosios padarinės medienos buvo eksportuota 686 tūkst. m³, arba 26% mažiau nei 2014 m. I pusmetį. Per 2015 m. I pusmetį pagrindinės eksporto šalys išliko tos pačios, t. y. Latvija, Lenkija, Kinija, Švedija. Tik keitėsi į atskiras valstybes išvežamos medienos kiekiai. Daugiausia medienos (351 tūkst. m³), kaip ir 2014 m. I pusmetį, eksportuota į Latviją. Nors išvežtos medienos kiekis, lyginant su 2014 m. I pusmečiu, sumažėjo 6%, tačiau eksportas į Latviją sudarė daugiau nei pusę bendro apvaliosios medienos eksporto. Didžiausią medienos dalį sudarė spygliuočių mediena, net 297 tūkst. m³. 2015 m. eksportas augo į vienintelę Lenkiją. Čia parduotos medienos kiekis išaugo 5%. Labiausiai sumažėjo eksportas į Kiniją (76%), ypač spygliuočių medienos. Pardavimai Švedijos rinkoje sumažėjo 44%. Lapuočių medienos eksportas per metus beveik nepasikeitė, o spygliuočių medienos sumažėjo 8 kartus.Importas. Apvaliosios medienos 2015 m. I pusmetį importuota 152 tūkst. m³, arba 8% mažiau nei 2014 m. I pusmetį. Lapuočių medienos importuota beveik dvigubai daugiau nei spygliuočių. Didžiausias apvaliosios medienos kiekis importuotas iš Baltarusijos. Iš jos įvežtas medienos kiekis sumažėjo 9%, iki 69 tūkst. m³. Spygliuočių medienos importas sumažėjo tris kartus, tačiau įvežtas lapuočių medienos kiekis išaugo 26%. Importas iš Latvijos per 2015 m. I pusmetį keitėsi mažai, sumažėjo 6%. Iš Lenkijos apvaliosios medienos importuota 14% mažiau nei per tą patį 2014 m. laikotarpį.

Pjautinė mediena. Eksportas. Per 2015 m. I pusmetį pjautinės medienos buvo eksportuota 439 tūkst. m³, arba penktadaliu daugiau nei per tą patį laikotarpį 2014 m. Pagrindinės pjautinės medienos eksporto šalys buvo Vokietija, Danija, Prancūzija. Daugiausia pjautinės medienos eksportuota į Vokietiją, kaip ir 2014 m. Tačiau eksportuotas kiekis, lyginant su 2014 m. sumažėjo 4%. Spygliuočių medienos eksportas sumažėjo 16%, bet tai iš dalies kompensavo 2% išaugęs lapuočių medienos eksportas. Eksportas į Daniją išaugo 26%, iki 48 tūkst. m³. Šioje rinkoje didžiąją dalį parduotos medienos sudarė spygliuočių mediena (45 tūkst. m³). Eksportas į Prancūziją išliko stabilus, 43 tūkst. m³. Pjautinės medienos eksportas į Estiją išaugo 1,6 karto. Spygliuočių medienos eksportuota 22 tūkst. m³, t.y. 1,7 karto daugiau nei prieš metus. Lapuočių medienos pardavimai išaugo pusantro karto iki 9 %. Pjautinės medienos eksportuotojai vėl sugrįžo į Jungtinės Karalystės rinką. Eksportas į šią valstybę išaugo 1,8 karto.
 

Pjautinės medienos importas. Pjautinės medienos per 2015 m. I pusmetį importuota 299 tūkst. m³, arba 19% daugiau nei 2014 m. Daugiausia importuota spygliuočių pjautinės medienos, 226 tūkst. m³, arba 16% daugiau. Pagrindinė apvaliosios medienos tiekėja buvo Baltarusija, iš, lyginant su 2014 m., jos medienos įvežta 19% daugiau. Išaugo importas iš Rusijos bei Latvijos, atitinkamai 26% ir 28%.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
2061818834 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"257","type":"x","order":"6","pct":42.689999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"80","type":"x","order":"5","pct":13.289999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"66","type":"x","order":"4","pct":10.960000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"60","type":"x","order":"3","pct":9.9700000000000006,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"110","type":"x","order":"2","pct":18.27,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"29","type":"x","order":"1","pct":4.8200000000000003,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...