DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

Siekdami užkardinti miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos pažeidimus miškuose, šių metų gruodžio 5 ir 6 dienomis Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių pareigūnai organizavo prevencinius reidus Kėdainių, Marijampolės, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Šiaulių, Šilalės, Varėnos, Vilniaus ir Zarasų rajonuose.
Reidų metu patikrintos 47 privačios miško valdos, 12 transporto priemonių gabenusių medieną, apžiūrėtos kertamos biržės, konsultuoti miško savininkai. Grubių miško naudojimo pažeidimų ar stambių neteisėtų kirtimų, nenustatyta.
Panašūs reidai bus organizuojami ir per ateinančias nedarbo dienas. Jų metu bus skiriamas didesnis dėmesys saugant miško želdinius nuo neteisėtų kalėdinių eglučių kirtimo.


Miškų kontrolės skyrius 2015-12-07

 

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
291068468 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"355","type":"x","order":"6","pct":40.57,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"117","type":"x","order":"5","pct":13.369999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"97","type":"x","order":"4","pct":11.09,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"90","type":"x","order":"3","pct":10.289999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"175","type":"x","order":"2","pct":20,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"41","type":"x","order":"1","pct":4.6900000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...