DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

Besibaigiant 2015 metams, Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius apžvelgė šiais metais vykdytą miško dauginamosios medžiagos prekybą. Pagal išduotus leidimus įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti iš Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Švedijos šalių įvežta 1084,6 tūkst. vnt. sodmenų. Skaičiuojant pagal medžių rūšis, daugiausia įvežta hibridinės drebulės sodmenų – 484 tūkst. vnt. (45%): iš Latvijos – 323,9 tūkst. vnt., iš Estijos – 323,9 tūkst. vnt. Pirmąkart hibridinės drebulės sodmenų įvežta iš Švedijos – 12,6 tūkst. vnt. Lyginant pagal šalis, daugiausia miško sodmenų įvežta iš Lenkijos – 590,7 tūkst. vnt. (54,5%), iš jų didžiausią kiekį sudaro paprastasis ąžuolas – 306,8 tūkst. vnt. (52%) ir mažalapė liepa - 271 tūkst. vnt. (46%); dar įvežta europinio maumedžio – 12,9 tūkst. vnt. (2%).

Į kitas šalis šiais metais parduota 1833,8 tūkst. vnt. miško sodmenų, t. y. 69% daugiau, negu pirkta. Daugiausia sodmenų parduota Švedijai – 735 tūkst. vnt. (40%) ir Jungtinei Karalystei – 695,8 tūkst. vnt. (38%). Estijai parduota 361 tūkst. vnt. (20%), Latvijai – tik 42 tūkst. vnt. (2%) sodmenų. Paprastosios eglės sodmenys sudaro 97 % parduodamų sodmenų kiekio. Švedijai dar parduota ir 297,5 kg paprastosios eglės bei 9 kg paprastosios pušies sėklų, Estijai – 17 kg eglės sėklų.

Lyginant su 2014 metais, iš užsienio šalių miško sodmenų pirkta 2 kartus mažiau, o parduotas sodmenų kiekis labai panašus – vos 2 % mažiau.

 

Šalis Ą M L D hibr Viso sodmenų
sėjin. sodin. sėjin. sėjin. sodin.
Estija         147,5 147,5
Latvija 5,0 4,9     323,9 333,8
Lenkija 306,8   12,9 271,0   590,7
Švedija         12,6 12,6
Viso: 311,8 4,9 12,9 271,0 484,0 1084,6

2015 m. pirktos miško dauginamosios medžiagos pasiskirstymas pagal šalis ir medžių rūšis, tūkst. vnt.

 

Šalis E P A B J Viso sodmenų Viso sėklų, kg
sėjin. sodin. sėjin. sėjin. sėjin./k. sėjin. sodin. E P
Estija 11,0 350,0           361,0 17,0  
Latvija 20,0         22,0   42,0    
Švedija   735,0           735,0 297,5 9,0
Jungtinė Karalystė 9,5 657,5 2,0 0,1 17,0   9,7 695,8    
Viso: 40,5 1743,0 2,0 0,1 17,0 22,0 9,7 1833,8 314,5 9,0

2015 m. parduotos miško dauginamosios medžiagos pasiskirstymas pagal šalis ir medžių rūšis, tūkst. vnt.

 

Bendra 2012 - 2015 metais vykdytos miško dauginamosios medžiagos prekybos (tūkst. vnt.) diagrama pateikiama žemiau:

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
2126940640 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"355","type":"x","order":"6","pct":40.799999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"117","type":"x","order":"5","pct":13.449999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"97","type":"x","order":"4","pct":11.15,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"90","type":"x","order":"3","pct":10.34,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"172","type":"x","order":"2","pct":19.77,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.4800000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...