DĖMESIO

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 plitimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones ir apsaugines pirštines, laikytis asmens higienos reikalavimų.

 

Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

 

Miško savininkų dėmesiui dėl leidimų kirsti mišką išdavimo

Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:

Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A  http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai

Kovo 17 d. Kelmės savivaldybės salėje įvyko Šiaulių teritorinio poskyrio specialistų bei VĮ Tytuvėnų miškų urėdijos darbuotojų susitikimas su Kelmės rajono privačių miškų savininkais. Urėdas Svajūnas Vaitekūnas išsamiai supažindino su Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. Nutarimu Nr. 1250 “ Dėl bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo” bei poįstatyminiais aktais ir informavo, jog Urėdijos teritorijoje esantiems miško keliams taisyti skirta 80 tūkst. Eur. Sudaryta komisija artimiausiu metu atrinks kelius, kuriuos reikia taisyti (remontuoti) pagal patvirtintus vertinimo kriterijus.
Šiaulių teritorinio poskyrio Vedėjas Robertas Paulauskas papasakojo susirinkusiems apie poskyrio specialistų nuveiktus darbus, esamas problemas privačiuose miškuose, pasidžiaugė, jog nuosekliai mažėja neteisėtų kirtimų, kitų miško pažaidų. To priežastis – aktyvi prevencija bei augantis miško savininkų sąmoningumas.
Vyriausiasis specialistas Vidas Endrijaitis informavo žmones apie Miško kirtimo taisyklių, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų pakeitimus, pasidalijo kasdieniniame darbe iškylančiomis problemomis.
Miško savininkų asociacijos atstovas, buvęs ilgametis girininkas Povilas Jankūnas supažindino su Europos Sąjungos paramos galimybėmis veisiant naujus miškus, ugdant jaunuolynus, atkuriant stichinių nelaimių bei gaisrų nuniokotus medynus.
Pranešėjai atsakinėjo į susitikimo dalyvių klausimus, vyko turiningos diskusijos

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1815441142 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"336","type":"x","order":"6","pct":41.840000000000003,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"109","type":"x","order":"5","pct":13.57,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"82","type":"x","order":"4","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"81","type":"x","order":"3","pct":10.09,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"159","type":"x","order":"2","pct":19.800000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"36","type":"x","order":"1","pct":4.4800000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...