DĖMESIO

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 plitimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones ir apsaugines pirštines, laikytis asmens higienos reikalavimų.

 

Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

 

Miško savininkų dėmesiui dėl leidimų kirsti mišką išdavimo

Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:

Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A  http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai

Įsigaliojus miško kirtimo ir medienos ištraukimo apribojimams, kurie siekiant netrikdyti paukščių jų perėjimo laikotarpiu nustatyti Miško kirtimų taisyklėse (II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV miškų grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, pagrindiniai, ugdomieji, sanitariniai ir specialieji miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip), buvo organizuoti patikrinimo reidai. Kovo 17 ir 21 dienomis Valstybinės miškų tarnybos Alytaus teritorinio poskyrio specialistai Juozas Mockevičius, Juozas Česnulevičius ir Romas Bendorius, dalyvaujant Dzūkijos nacionalinio parko specialistams Vaidui Vyšniauskui, Tadui Valentukevičiui ir gamtos skyriaus vedėjo pavaduotojui Jonui Klimavičiui patikrino 19 miško valdų, kuriose buvo išduoti leidimai miškui kirsti. Patikrinimo metu nustatyta, kad dviejose miško valdose teisės aktų nustatytais terminais nebaigti medienos ištraukimo darbai, apie 50 m³ medienos liko biržėse. Dėl galimų pažeidimų pradėta administracinių bylų teisena.
Kovo 21 dieną Dieveniškių istorinio regioninio parko teritorijoje Valstybinės miškų tarnybos specialistai Romualdas Tomaševskis ir Jonas Kuklys kartu su Dieveniškių istorinio regioninio parko specialistu Ivanu Kuprijanu patikrino 5 valdas, kuriose iki apribojimų įsigaliojimo terminų buvo leista vykdyti kirtimus. Pažeidimų nenustatyta. Panašūs reidai numatyti ir kituose teritoriniuose poskyriuose.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1000682738 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"336","type":"x","order":"6","pct":41.840000000000003,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"109","type":"x","order":"5","pct":13.57,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"82","type":"x","order":"4","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"81","type":"x","order":"3","pct":10.09,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"159","type":"x","order":"2","pct":19.800000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"36","type":"x","order":"1","pct":4.4800000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...