Įsigaliojus miško kirtimo ir medienos ištraukimo apribojimams, kurie siekiant netrikdyti paukščių jų perėjimo laikotarpiu nustatyti Miško kirtimų taisyklėse (II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV miškų grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, pagrindiniai, ugdomieji, sanitariniai ir specialieji miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip), buvo organizuoti patikrinimo reidai. Kovo 17 ir 21 dienomis Valstybinės miškų tarnybos Alytaus teritorinio poskyrio specialistai Juozas Mockevičius, Juozas Česnulevičius ir Romas Bendorius, dalyvaujant Dzūkijos nacionalinio parko specialistams Vaidui Vyšniauskui, Tadui Valentukevičiui ir gamtos skyriaus vedėjo pavaduotojui Jonui Klimavičiui patikrino 19 miško valdų, kuriose buvo išduoti leidimai miškui kirsti. Patikrinimo metu nustatyta, kad dviejose miško valdose teisės aktų nustatytais terminais nebaigti medienos ištraukimo darbai, apie 50 m³ medienos liko biržėse. Dėl galimų pažeidimų pradėta administracinių bylų teisena.
Kovo 21 dieną Dieveniškių istorinio regioninio parko teritorijoje Valstybinės miškų tarnybos specialistai Romualdas Tomaševskis ir Jonas Kuklys kartu su Dieveniškių istorinio regioninio parko specialistu Ivanu Kuprijanu patikrino 5 valdas, kuriose iki apribojimų įsigaliojimo terminų buvo leista vykdyti kirtimus. Pažeidimų nenustatyta. Panašūs reidai numatyti ir kituose teritoriniuose poskyriuose.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1103065018 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"261","type":"x","order":"6","pct":42.299999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"82","type":"x","order":"5","pct":13.289999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"67","type":"x","order":"4","pct":10.859999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"64","type":"x","order":"3","pct":10.369999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"113","type":"x","order":"2","pct":18.309999999999999,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"30","type":"x","order":"1","pct":4.8600000000000003,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...