DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai atliko kasmetinį kirpikų (Tomicus sp.) populiacijos monitoringą pastoviuose bareliuose, 4 miškų urėdijose 13 girininkijų 58 pastoviuose apskaitos vietose. Kirpikų populiacija vertinta pagal ant miško paklotės nukritusias “nukirptas” pušies šakutes. Apskaita buvo atlikta balandžio mėnesį. Kiekvienoje apskaitos vietoje dviejų metrų pločio ir penkiasdešimt metrų ilgio juostoje surinktos visos nulūžusios smulkios pušies šakelės. Atrinktos ir suskaičiuotos kirpikų išgraužtos šakelės. Apskaitų duomenys atspindi žiemojančios kenkėjo populiacijos gausumą.
Gausiausiai šakučių rasta Švenčionėlių miškų urėdijos Žeimenos girininkijoje. Mažiausiai “nukirptų” šakelių surinkta Jurbarko miškų urėdijos Viešvilės girininkijoje. 2016 metais pušinių kirpikų populiacija, lyginant su 2015 metais, didėjo 8 girininkijų iš 13, tačiau pagausėjimas buvo nežymus ir didesnės įtakos pušynų sanitarinei būklei 2017 metais neturės. Vidutiniškai rastų šakelių kiekis pagausėjo 16 procentų: 2015 metais vidutiniškai rasta 16,4 šakutės 100 kvadratinių metrų paklotės, o 2016 – 19,1 šakutės 100 kvadratinių metrų paklotės. Labiausiai “nukirptų” šakučių skaičius augo Druskininkų miškų urėdijos Druskininkų (4,3 karto) ir Merkinės (3,1 karto) girininkijose.
Kirpikų populiacija visose miškų urėdijose ir toliau išlieka labai žemame lygyje. Pušinių kirpikų populiacija šiek tiek išaugo Druskininkų miškų urėdijoje, taip pat ir Švenčionėliuose. Jurbarko ir Varėnos miškų urėdijose kenkėjo populiacija sumenko.
2017 metais pušinių kirpikų skaitlingumas turėtų išlikti panašiame lygmenyje, nes eilę metų šio kenkėjo populiacijos yra gana stabilios. 2015 metais stichinių meteorologinių reiškinių padariusių didelės žalos pušynams nefiksuota, klimatas buvo gan artimas daugiamečiam vidurkiui, todėl priežasčių pušinių kirpikų populiacijos staigiam kilimui nėra.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1024556143 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"355","type":"x","order":"6","pct":40.799999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"117","type":"x","order":"5","pct":13.449999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"97","type":"x","order":"4","pct":11.15,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"90","type":"x","order":"3","pct":10.34,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"172","type":"x","order":"2","pct":19.77,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.4800000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...