Gegužės 25 d. Valstybinėje miškų tarnyboje vyko trišalis (Norvegijos, Latvijos ir Lietuvos) susitikimas dėl LULUCF sektoriaus ŠESD apskaitos tobulinimo Lietuvoje. Seminaro metu buvo diskutuojama apie galimybes Lietuvos ŠESD apskaitai pritaikyti kaimyninėse šalyse naudojamas funkcijas, skirtas medžių ir medynų biomasei vertinti. Antroji seminaro dalis buvo skirta interpoliacijos/ekstrapoliacijos įrankio taikymo galimybėms Lietuvos medynų biomasės prieaugio vertinimui. Seminare dalyvavo Norvegijos Bioekonomikos tyrimų instituto (NIBIO) atstovas, Latvijos miškų tyrimų instituto “Silava” atstovai, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Albertas Kasperavičius, prof. Andrius Kuliešis bei Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas ir vyriausieji specialistai.
Norvegijos Bioekonomikos tyrimų instituto (NIBIO) atstovas dalijosi patirtimi apie funkcijų, skirtų medžių ir medynų biomasės pokyčiams vertinti, taikymą Norvegijoje. Pranešimo metu buvo pristatytos Norvegijoje taikomos kaimyninių šalių (Švedijos, Suomijos) biomasės funkcijos, Norvegijoje sudarytos funkcijos beržų biomasės apskaitai, pritaikytos skirtingų gamtinių sąlygų beržynų biomasės vertinimui, skirtingų šalių funkcijų pritaikymo ir tikslumo vertinimo studijos. Latvijos miškų tyrimo instituto “Silava” specialistai skaitė pranešimą apie Latvijoje atliekamus biomasės vertinimo funkcijų nustatymo tyrimus, atliekamus pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą. Tyrimo metu biomasės funkcijoms nustatyti buvo naudojami 378 (skirtingų rūšių ir amžiaus) vertinimui nupjautų medžių duomenys (skersmuo, aukštis, tankis, masė ir kt.), iš kurių tiksliems požeminės dallies matavimams atlikti buvo iškasta daugiau nei 100 kelmų su šaknimis. Latvijoje vykdomų tyrimų metu biomasės vertinimo funkcijas siekiama nustatyti pagrindinėms Latvijos miškų medžių rūšims: pušiai, eglei, beržui, drebulei. Diskusijų su Norvegijos ir Latvijos LULUCF sektoriaus apskaitos specialistais metu buvo prieita išvados, kad pirmasis žingsnis tikslinant medžių biomasės apskaitą Lietuvoje būtų Latvijos biomasės funkcijų pritaikymas. Seminaro metu buvo pasidalinta nuomonėmis, į kuriuos veiksnius ir turimus duomenis svarbu atsižvelgti, tikrinant Latvijos nacionalinių funkcijų tinkamumą biomasės vertinimui Lietuvos miškuose.
Norvegijos LULUCF sektoriaus ŠESD apskaitos specialistas taip pat skaitė pranešimą ir dalijosi patirtimi žemės naudmenų plotų ir biomasės prieaugio apskaitai taikant interpoliacijos/ekstrapoliacijos įrankį. VMT Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas pateikė preliminarius rezultatus, taikant interpoliacijos/ekstrapoliacijos įrankį Lietuvos biomasės pokyčio vertinimui. Susitikimo dalyviai diskutavo, kokios įtakos apskaitos tikslumui turi šio įrankio taikymas, kokie interpoliacijos/ekstrapoliacijos variantai būtų tinkamiausi biomasės pokyčių vertinimui Lietuvoje.
Seminaro metu aptarti įvairūs kiti šalims aktualūs ŠESD apskaitos LULUCF sektoriuje klausimai - savaiminių miškų priskyrimo skirtingoms kategorijoms galimybės, nacionalinių emisijų faktorių iš nusausintų organinių ir mineralinių dirvožemių nustatymo galimybės.

 
 
 
 
 
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
875972614 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"250","type":"x","order":"6","pct":43.18,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"77","type":"x","order":"5","pct":13.300000000000001,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"64","type":"x","order":"4","pct":11.050000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"59","type":"x","order":"3","pct":10.19,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"103","type":"x","order":"2","pct":17.789999999999999,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"26","type":"x","order":"1","pct":4.4900000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...