DĖMESIO

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 plitimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones ir apsaugines pirštines, laikytis asmens higienos reikalavimų.

 

Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

 

Miško savininkų dėmesiui dėl leidimų kirsti mišką išdavimo

Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:

Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A  http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai

2016 m. birželio 17 d. praūžusi audra padarė didelį nuostolį šalies miškams.  Labiausiai nukentėjo valstybinių įmonių Druskininkų, Alytaus ir Varėnos miškų urėdijų veiklos teritorijose esantys miškai. Privačių miškų savininkus prašome kuo skubiau sutvarkyti vėjavartas ir vėjalaužas vadovaujantis pridedamomis procedūromis ir reikalavimais. Informuojame, kad Aplinkos ministras, vadovaudamasis Miškų įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi, įpareigojo taikyti Specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones, nustatytas LR aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-747.

Vėjo pažeisti miškai ir procedūros. Kaip teisėtai tvarkyti vėjavartas ir vėjalaužas. Spausti čia..>
Vėjo pažeisti miškai – kas toliau? ES parama pažeistų miškų atkūrimui. Spausti čia..>
Vėjo pažeisti miškai ir kenkėjai. Kodėl reikia tvarkyti vėjavartas ir vėjalaužas? Spausti čia..>

2016-06-17 siautusio škvalo padariniai Spausti čia..>

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
177861866 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"336","type":"x","order":"6","pct":41.789999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"110","type":"x","order":"5","pct":13.68,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"82","type":"x","order":"4","pct":10.199999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"81","type":"x","order":"3","pct":10.07,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"159","type":"x","order":"2","pct":19.780000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"36","type":"x","order":"1","pct":4.4800000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...