DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių ir VĮ miškų urėdijų pareigūnai dvi savaites vykdė akciją ,,Miškas 2016“. Joje dalyvavo virš 450 Valstybinės miškų tarnybos bei VĮ urėdijų pareigūnų. Apie akcijos tikslus ir uždavinius visuomenę informavo respublikiniai bei rajoniniai laikraščiai, radijas ir televizija.
Akcijos ,,Miškas 2016“ metu organizuota virš 300 reidų. Tikrintos autotransporto priemonės gabenančios medieną ir kalėdines eglutes. Atlikta virš 1200 patikrinimų valstybiniuose ir privačiuose miškuose. Jų metu buvo tikrinama Miško kirtimo taisyklių laikymasis, miško atkūrimo eiga ir ugdymo kirtimų kokybė. Daugumoje savivaldybių organizuoti susitikimai su miškų savininkais. Susirinkimų metu savininkai buvo supažindinami su pagrindiniais reikalavimais kertant, atkuriant ir saugant miškus. Akcijos metu konsultuota virš 1000 miško savininkų, medienos ruošėjų bei vežėjų.
Vykdant akciją, nustatyta 59 miško ir kalėdinių eglučių kirtimo, medienos gabenimo ir kitų pažeidimų. Neteisėtų miško kirtimų atvejų nustatyta 11. Šiuo metu, dėl nustatytų pažeidimų vykdomos administracinės procedūros, skaičiuojama padaryta žala aplinkai.
Manome, kad organizuota akcija ,,Miškas 2016“ davė teigiamų rezultatų užkardinant teisės aktų pažeidimus miškuose, prisidėjo prie neteisėtų miško kirtimų mažinimo ir didžiausio mūsų šalies turto- miško saugojimo. Panašiai akcijos bus organizuojamos ir 2017 metais.

Miškų kontrolės skyrius 2016-12-27

   
     
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
460179731 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"348","type":"x","order":"6","pct":40.850000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.619999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.92,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"169","type":"x","order":"2","pct":19.84,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5800000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...