2017 m. balandžio 27 - 29 d. Lenkijoje, Pila, vyko Rytų Europos šalių grupės (EEG) atstovų pasitarimas Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir Lenkijos pirmininkavimo 2018 m. Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konferencijos šalių konferencijos susitikimui (COP24) klausimais. Susitikime dalyvavo ir atstovai iš Lietuvos - aplinkos viceministras Martynas Norbutas ir nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Kazanavičiūtė.

Svarbiausias ministrų susitikimo tikslas buvo aptarti galimybes Paryžiaus susitarimą panaudoti darniam vystymuisi užtikrinti ir aptarti aplinkosauginius Rytų Europos šalių grupės narių pasiekimus nuo 1990 m., bendrus tikslus ateityje ir bendradarbiavimo galimybes tikslams pasiekti. Lenkijos aplinkos ministras prof. Jan Szyszko priminė, kad Lenkija 2018 m. rengs JTBKKK šalių konferencijos (COP24) susitikimą, kuris ypač svarbus Paryžiaus susitarimo įgyvendinimui. COP24 metu tikimasi priimti sprendimus ir veiksmų planus, reikalingus susitarimo įgyvendinimui. Paryžiaus susitarimas yra papildomas dokumentas prie JTBKKK, kuriuo siekiama užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų ir absorbcijos balansą antroje šio amžiaus pusėje. Iki 2020 m. galiojančiame Kioto Protokole, I priede, kai kurioms šalims jau buvo numatyti konkretūs tikslai ŠESD emisijoms sumažinti, daugeliui EEG narių pavyko pasiekti I ataskaitiniam laikotarpiui iškeltus tikslus (tarp jų ir Lietuvai) net ir augant ekonomikai. Nepaisant pozityvių rezultatų, grėsmė klimatui ir toliau išliks, jei šalys nepajėgs pasiekti Paryžiaus susitarime iškeltų tikslų. Prof. Jan Szyszko teigė, kad į Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimą kartu su ŠESD emisijų mažinimo priemonėmis reikėtų įtraukti ir kitas aktualias problemas, tokias kaip bioįvairovės mažėjimas, ekosistemų degradacija, miškų plotų mažėjimas. Ministras kvietė pasidalinti mintimis kaip reikėtų bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų ir atsižvelgiant į specifines kiekvienos šalies sąlygas, panaudojant naujausias technologijas ŠESD absorbcijai didinti ir klimato kaitos poveikiui švelninti

 

Po diskusijų tarp dalyvavusių grupės šalių narių buvo nutarta JTBKKK sekretoriatui pateikti bendrą šių šalių pranešimą dėl Paryžiaus susitarimo svarbos ir pozicijos COP24.

 
 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
1849281900 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"157","type":"x","order":"4","pct":19.5,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"75","type":"x","order":"3","pct":9.3200000000000003,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"182","type":"x","order":"2","pct":22.609999999999999,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"391","type":"x","order":"1","pct":48.57,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...