Gegužės 10 d. Tytuvėnuose vyko Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) organizuotas seminaras išeksploatuotų durpynų ir stipriai pažeistų pelkių renatūralizacijos klausimais, kuriame buvo pristatyta patirtis atkuriant degradavusias Tyrulių ir Aukštumalos pelkių buveines Lietuvoje.

Seminaro metu didžiausias dėmesys buvo skirtas išeksploatuoto Tyrulių durpyno renatūralizacijos klausimams ir Aukštumalos pelkės degradavusių buveinių renatūralizacijos projekto patirčiai pasidalinti. Šių dviejų pelkinių kompleksų renatūralizacijos projektai buvo parengti dalyvaujant LIFE programoje, siekiant atkurti tinkamą pelkių hidrologinį režimą, sudaryti tinkamas sąlygas atsikurti saugomoms augalų rūšims, išsaugoti ir atkurti pelkines buveines, paukščių apsaugai svarbias teritorijas. Patirtimi išsaugant ir atkuriant degradavusias pelkines buveines dalijosi ir Baltarusijos Nacionalinės mokslų akademijos atstovai. Seminaro metu didelis dėmesys buvo skirtas ir klimato kaitos švelninimo klausimams - skaityti pranešimai apie durpynų ir pelkių reikšmę bendroje šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitoje, esamus ir planuojamus patvirtinti įsipareigojimus ŠESD emisijoms mažinti ir absorbcijai didinti, durpynų ir pelkių svarbą siekiant šių įsipareigojimų.

Seminare dalyvavę Saugomų teritorijų tarybos, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento, Lietuvos gamtos fondo, Gamtos paveldo fondo, Lietuvos ornitologų draugijos bei kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai aktyviai diskutavo dėl skirtinguose teisės aktuose numatytų priežiūros ir tvarkymo priemonių suderinamumo saugomose teritorijose.

 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
815852332 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"157","type":"x","order":"4","pct":19.5,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"75","type":"x","order":"3","pct":9.3200000000000003,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"182","type":"x","order":"2","pct":22.609999999999999,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"391","type":"x","order":"1","pct":48.57,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...