Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 171 str. 2-3 d., Valstybinės miškų tarnybos 2017-07-14 direktoriaus įsakymu sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija. Komisija susirinkusi į pirmąjį posėdį išsirinko pirmininką, nustatė kandidatų į Darbo tarybos narius registravimo datą. Darbo taryba bus renkama iš  5 asmenų.

Darbo tarybos rinkimų komisija skelbia kandidatų į Darbo tarybos narius registravimą nuo 2017-07-25 iki 2017-08-24. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną rinkimų teisę turintį kandidatą, raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą. Teisę pasiūlyti ne mažiau kaip 3 rinkimų teisę turinčius darbuotojus, turi darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.

Dėl konsultacijos kreipkitės į Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkę Herminą Pekarskienę telef. 8 5 2333165 arba elektroniniu paštu:

hermina.pekarskienė@amvmt.lt.

 

Komisijos pirmininkė H. Pekarskienė

2017-07-25

 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
917557027 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"115","type":"x","order":"4","pct":19.13,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"53","type":"x","order":"3","pct":8.82,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"137","type":"x","order":"2","pct":22.8,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"296","type":"x","order":"1","pct":49.25,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...