Liepos 24 dieną Valstybinėje miškų tarnyboje aptarti šių metų pirmo pusmečio miškų kontrolės rezultatai. Analizuojant Miškų kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių veiklą akcentuota, kad darbo apimtys, lyginant su 2016 metų pirmu pusmečiu, padidėjo. Miško kirtimo apimtys privačiuose miškuose išaugo, suderinta virš pusantro tūkstančio miškotvarkos projektų, išduota apie penkis tūkstančius leidimų kirsti mišką, suderinta virš vienuolika tūkstančių pranešimų apie ketinimus kirsti mišką - iš viso leista kirsti apie 1972 tūkst. m³ medienos arba 315 tūkst. m³ (16 proc.) daugiau, negu 2016 metų pirmą pusmetį.

Vadovaujantis veiklos planu, stebėta virš dviejų tūkstančių privačių miško valdų, atlikti 176 planiniai ir 247 neplaniniai patikrinimai. Patikrinimų metu nustatytas 191 pažeidimas, pažeidėjams skirtos 177 administracinės baudos, pateikti 56 nurodymai trūkumams pašalinti.

Vykdant įsipareigojimus Nacionalinei mokėjimo agentūrai, patikrinta įveistų želdinių kokybė 321 ha plote, jaunuolynų ugdymas miško žemėje  – 974 ha plote,  miško atkūrimas po stichinių nelaimių – 72 ha plote.

Kaip ir ankstesniais metais, skirtas nemažas dėmesys prevenciniam darbui ir privačių miško savininkų konsultavimui. Organizuoti 144 reidai, 62 susitikimai su vietos gyventojais. Miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais konsultuota virš 24 tūkstančių miško savininkų, paskelbti 28 straipsniai rajoninėje ir  respublikinėje spaudoje. Dalyvauta 6 televizijos ir radijo laidose, patalpinti 9 straipsniai interneto tinklapyje.

Nepamiršta ir miškų urėdijų veikla. Per pirmąjį pusmetį patikrinta miškininkavimo kokybė 10 urėdijų. Už nustatytus pažeidimus administracinėmis baudomis nubausta 14 miškininkų.

Intensyvesnės miškų kontrolės dėka per šių metų pirmąjį pusmetį nustatyta 119 neteisėtų kirtimų atvejų, iš jų 64 privačiuose miškuose. Iš viso už įvairius pažeidimus buvo nubausti 239 asmenys, skirta 20 tūkstančių eurų baudų. Pažeidėjams pateikti ieškiniai dėl padarytos žalos atlyginimo, kurie sudaro apie virš 55 tūkstančių eurų, 7 bylos perduotos teismams. 

 

                                                                                       Miškų kontrolės skyrius

 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
751992527 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"172","type":"x","order":"4","pct":19.98,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"82","type":"x","order":"3","pct":9.5199999999999996,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"192","type":"x","order":"2","pct":22.300000000000001,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"415","type":"x","order":"1","pct":48.200000000000003,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...