Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus specialistai, vykdydami sutartyje su Nacionaline mokėjimo agentūra numatytus įsipareigojimus, kasmet vidutiniškai 2000 ha plote įvertina ne miško žemėje įveistų želdinių/žėlinių kokybę septintaisiais jų augimo metais. Daugiausia tokių želdinių įveista ir patikrinama Kauno, Utenos ir Vilniaus teritorinių poskyrių kontroliuojamose teritorijose. Jeigu vertinimo metu želdinių/žėlinių kokybė įvertinama blogai, mišką įveisusiam miško savininkui Nacionalinė mokėjimo agentūra pritaiko sankcijas. Vadovaujantis paramos administravimo taisyklių reikalavimais, įveisto miško savininkui gali tekti grąžinti net 100 proc. iš ES fondų už miško sodinimą, priežiūrą ir apsaugą gautos paramos.
Siekiant, kad įveistų želdinių/žėlinių kokybė būtų vertinama kuo objektyviau ir profesionaliau, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyrius šių metų spalio mėnesį Kupiškio, Plungės, Trakų ir Jurbarko rajonuose teritorinių poskyrių specialistams organizavo praktinius mokomuosius seminarus. Pravesti seminarus padėjo ir jų metu savo žiniomis su teritorinių poskyrių specialistais pasidalino Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento vyriausioji specialistė Z. Bitvinskaitė. Seminaruose taip pat dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai.
Seminaro dalyviai dalinosi patirtimi, įgavo naujų žinių ir praktinių įgūdžių vertinant želdinių kokybę. Vienas pagrindinių seminaro tikslų - pasiekti, kad visi specialistai vienodai taikytų miško įveisimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Kiekvienas seminaruose dalyvavęs specialistas ne tik išklausė trumpą teorinį kursą, bet taip pat turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimi, išsakyti nuomonę bei pareikšti pageidavimus. Mokymų metu buvo pateikta pasiūlymų Aplinkos ministerijos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistams želdinių/žėlinių kokybės vertinimo metodikos tobulinimui.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
136359237 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"10","type":"x","order":"6","pct":25,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"8","type":"x","order":"5","pct":20,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"9","type":"x","order":"4","pct":22.5,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"5","type":"x","order":"3","pct":12.5,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"8","type":"x","order":"2","pct":20,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"0","type":"x","order":"1","pct":0,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...