Sprendžiant nelegalios medienos ruošos klausimą, nuo 2013 m. kovo 3 d. Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 995/2010 (Medienos reglamentas), kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos. Vadovaujantis Medienos reglamentu, Olandijos maisto ir vartojimo prekių saugos institucija praėjusį mėn. ėmėsi prevencinių priemonių prieš dvi įmones, kurios Europos rinkoje parduoda tiko medieną. Pranešime spaudai pažymima, kad įmonės iš Mianmaro importuoja vertingą tiko medieną, tačiau jos įvežimas į šalį neatitinka Medienos reglamento reikalavimų. Už kiekvieną rinkai patiektą medienos siuntą įmonės turės sumokėti pinigines baudas.
Už Medienos reglamento reikalavimų nesilaikymą ir medienos gaminių importo pažeidimą, Jungtinės Karalystės Vestminsterio magistratų teismas spalio 25 d. nuteisė ir skyrė baudą medienos gaminius importuojančiai įmonei. 2016 m. birželio mėn. įmonė importavo medinius baldus, tačiau prieš pateikdama juos rinkai, netaikė deramo patikrinimo sistemos. Dar 2015 m. pradžioje buvo nustatyta, kad įmonė nesilaiko Medienos reglamento reikalavimų, todėl jai buvo paskirtas laikotarpis klaidų ištaisymui. Kadangi net ir po įspėjamojo laiško, įmonės vadovai nesiėmė priemonių padėčiai ištaisyti, jai paskirta daugiau nei 8 tūkst. svarų sterlingų (apie 9 tūkst. eurų) bauda, kurią turi sumokėti per 28 dienas.


Parengta pagal užsienio informacinius pranešimus spaudai

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
34620890 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"10","type":"x","order":"6","pct":25,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"8","type":"x","order":"5","pct":20,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"9","type":"x","order":"4","pct":22.5,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"5","type":"x","order":"3","pct":12.5,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"8","type":"x","order":"2","pct":20,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"0","type":"x","order":"1","pct":0,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...