Išleistas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Miškų instituto ir Valstybinės miškų tarnybos parengtas leidinys „Sodiname mišką“.
Leidinyje pateikta Lietuvos miško augaviečių tipų klasifikacija ir jos pagrindu įteisintos tikslinės medžių rūšys miškams įveisti ir atkurti. Taip pat apibudinti pagrindiniai dirvožemių organiniai ir mineraliniai horizontai bei sluoksniai, trumpai aprašytos Lietuvos dirvožemių klasifikacijoje LTDK-99 skiriamos pagrindinės dirvožemių grupės, kurios atitinka tarptautinę FAO-UNESCO (1997) klasifikaciją. Pateikti dalies šių dirvožemių profilių paveikslai su dirvožemio horizontų aprašymu bei informacija apie augančių medynų rūšinę sudėtį, miško augaviečių tipus ir miško tipus. Greta dirvožemių profilių yra trumpa informacija apie šiuose dirvožemiuose sodintinas medžių rūšis ir želdinimo ypatumus.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
941231773 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"209","type":"x","order":"6","pct":45.039999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"61","type":"x","order":"5","pct":13.15,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"51","type":"x","order":"4","pct":10.99,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"46","type":"x","order":"3","pct":9.9100000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"81","type":"x","order":"2","pct":17.460000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"16","type":"x","order":"1","pct":3.4500000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...