Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie LR Žemės ūkio ministerijos 2018 m. vasario 8 d. vyko pasitarimas augalų apsaugos produktų registravimo ir naudojimo miškuose klausimais. Dalyvavo Valstybinės augalininkystės tarnybos Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja Kristina Valionienė, vedėjos pavaduotoja Raimonda Grigaitė, atstovai iš kitų šios tarnybos skyrių, bei LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus vedėjas Zbignev Glazko ir Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas ir skyriaus vyriausiasis specialistas Rytis Dubickas.
Aptarti miškų apsaugai tinkamų priemonių registravimo ir naudojimo klausimai:
     1. Polimerinės dangos „Hylonox“, skirtos miškuose pasodintų spygliuočių sodmenų kamienėlių žievės paviršiaus apsaugai nuo pušinių straubliukų pakenkimo. Ant žievės paviršiaus polimeras „Hylonox“ užnešamas purškimu ir sudaro plėvelę, kuri kaip mechaninio pobūdžio apsauga būna veiksminga du metus. Firmos gamintojos atstovų teigimu, šis polimeras miško želdiniuose jau naudojamas Austrijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Estijoje, planuojama naudoti Švedijoje, juo susidomėjo Baltarusijos ir Rusijos miškininkai.
     2. Biocidų Prosept 42 ir Senež Insa panaudojimo galimybė miškuose laikomos rietuvėse spygliuočių žaliavinės medienos apsaugai nuo vabzdžių žievėgraužių apnikimo ir grybelių sukeliamo pamėlynavimo.
     3. Legalumas miškuose naudoti įvairių reklamuojamų apsaugos priemonių gyvūnų žalai mažinti miškuose, medelynuose naudoti augalus stiprinančių preparatų ir individualiam naudojimui skirtų priemonių.
     4. Fungicidų Infinito ir Previcur Energy naudojimo praplėtimo galimybė miško medelynams, kaip mažiems plotams.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1699370852 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"143","type":"x","order":"6","pct":44.140000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"46","type":"x","order":"5","pct":14.199999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"37","type":"x","order":"4","pct":11.42,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"27","type":"x","order":"3","pct":8.3300000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"61","type":"x","order":"2","pct":18.829999999999998,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"10","type":"x","order":"1","pct":3.0899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...